Kategorier
Blog Det er samfundets skyld Teknologi

Hvem passer på vores digitale post?

e-boks

Det var i denne måned, alle borgere herhjemme skulle gå over til digital post. Nogle har peget på at denne tvungne overgang er hård for dem, der ikke er vant til at bruge Internettet ; det er typisk ældre mennesker. Jeg er bestemt ikke modstander af digital post, men nogle gange bliver det meget tydeligt, at det der sker lige nu,  først og fremmest en rationaliserende besparelse. Især kan man se dette i den hurtige indfasning, der nu er sket.

Der er også en anden problemstilling af betydning. Digital Post er ikke det samme som e-Boks, men løsningen leveres af e-Boks A/S og er tæt integreret med e-Boks. E-Boks A/S oplyser selv dette om deres ejerforhold:  

e-Boks er et selvstændigt aktieselskab ejet ligeligt af PBS, Post Danmark og KMD

Selskabet er etableret den 1. marts 2001 som et datterselskab af KMD og DMdata. Post Danmark indtrådte som medejer i november 2002 og PBS overtog DMdatas ejerandel i august 2004.

PBS er i dag selskabet Nets, ejet af de to amerikanske kapitalfonde Advent International og Bain Capital og danske ATP. PBS/Nets har altid været et privat aktieselskab. KMD var engang Kommunedata, men er i dag også ejet af kapitalfonden Advent International. Post Danmark er et aktieselskab, hvor staten har aktiemajoriteten, men også det kan ændre sig, når de populære partier kommer i regering.

I lyset af DRs program Danmark sælger ud, som bl.a. min gamle gymnasiekammerat, Cavlingprisvinderen Jeppe Gaardboe, står bag, kan jeg ikke undgå at være bekymret over at vores digitale infrastruktur ikke er et offentligt anliggende på samme måde som vores fysiske infrastruktur. Nogle vil her indvende, at der er love, der skal regulere mange forhold omkring digital post, men love sikrer ikke i sig selv demokratisk kontrol – og det er bekymrende, at et så centralt placeret firma som e-Boks er et investeringsobjekt, der først og fremmest skal skabe profit og kan skifte hænder på samme måde som det er sket for TDC. Og sidst, men ikke mindst, skræmmer sporene fra sagen om CSCs omgang med det Centrale Personregister, som det var alt for nemt for en svensk hacker at bryde ind i.

Ville vi bryde os om at det var en amerikansk kapitalfond, der ejede gader og veje? Jeg ville ikke. Men den digitale infrastruktur, der på mange måder er lige så vigtig som gader og veje, har tilsyneladende en anden status, måske fordi den er opstået på så forholdsvis kort tid.