Kategorier
Blog Mad og drikke

At fika

fika

Når jeg har besøgt et universitet i Sverige, har jeg stiftet bekendtskab med traditionen att fika. I lang tid spekulerede jeg på, hvad dette ord egentlig dækkede over – og så betegner det “bare” den vane at samles i fællesarealet for at spise kage (evt. også frugt eller lignende). Egentlig er det jo meget hyggeligt.

Formodentlig har vi også en tilsvarende tradition i Danmark; af og til er der i al fald kage-pauser i fællesarealet, der hvor jeg sidder. Men noget godt ord for det har vi slet ikke, og det siger også noget om vores forståelse for fænomenet eller mangel på samme. På engelsk taler man om snack, som dog ikke betyder det samme som det svenske snack eller det danske snak, omend det at fika indebærer at man snakker med hinanden.

Nu har The Guardian også opdaget det at fika, og som så ofte før kan det være meget instruktivt at læse om hvordan omverdenen prøver at beskrive de traditioner, vi tager for givet.

Selve det at fika er så stor en del af svensk kultur, at det har sin egen rekord. I 2009 var der således 3567 svenskere, der fikade i hele 5 timer i Östersund. Det var hårdt, men nødvendigt, formoder jeg. Den rekord (som vel må være en verdensrekord) er nok for længst blevet slået.