Kategorier
Blog Det er samfundets skyld

Ingen interesse?

flygtningenaevn

En artikel i Information sætter fokus på den pludseligt opståede interesse hos Danmarks mest populære parti for at fjerne Dansk Flygtningehjælps repræsentation i Flygtningenævnet. Partiets argument for at fjerne repræsentationen er at Dansk Flygtningehjælp plejer flygtninges interesser.

Hele spørgsmålet om interesseorganisationer og interessesammenfald i offentlige nævn er dog mere kompliceret, end det populære parti bryder sig om at blive mindet om. I miljøsager er det interessant at bemærke at Landbrug & Fødevarer, Danmarks Rederiforbund og Dansk Industri har sæde i Natur- og Miljøklagenævnet. Også miljøorganisationer som Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Ornitologisk Forening sidder med i dette klagenævn.

Man kunne se al denne repræsentation af interesseorganisationer som problematisk og rense alle statslige råd og nævn for denne slags organisationer, men man i stedet også se denne repræsentation som et vigtigt led i beslutningsprocesserne og anerkende interesseorganisationernes betydning.

Så vidt jeg kan se, er det populære partis ønske om at fjerne Dansk Flygtningehjælp fra Flygtningenævnet da i virkeligheden heller ikke et ønske om upartiskhed, men simpelthen et ønske om en anden slags politisk udpegning af medlemmerne. Der er tydelige mindelser om hvordan Anders Fogh Rasmussen i sin nytårstale fra 2002 varslede et opgør med “smagsdommere” og lod en række råd og nævn nedskære eller nedlægge. Fem år senere var der 29 nye udpegede grupper, men nu struktureret efter regeringens ønsker.

Det populære partis holdning signalerer samtidig at der er noget utroværdigt ved at tale for flygtninges interesser. Flygtninge og asylansøgere skal ses, men ikke høres. Et andet sted, hvor man kan se denne holdning vinde genklang i dansk politik, er i de seneste dages postyr i sagen om de “kræsne asylansøgere” fra Fredericia. Dengang blev Martin Henriksen, MF for et andet populært parti, for citeret for følgende.

– Må asylansøgere ikke kritisere maden?

»Asylansøgere kan ikke tillade sig at kritisere maden, selvfølgelig kan de ikke det,« siger Martin Henriksen.

Her bliver det igen tydeligt at flygtninge og asylansøgere blot være glade for at “vi” overhovedet vil gøre noget for “dem” og ellers ikke lade sig bemærke.

(Visited 56 times, 1 visits today)
Loading Facebook Comments ...

Skriv et svar