Kategorier
Blog Den akademiske biks Det er din egen skyld

Et andet universitet!

Et andet universitet

I dag er der studerende på Københavns Universitet og Aarhus Universitet, der laver blokader. Protesterne er rettet mod studiefremdriftsreformen og dimensioneringsplanerne. Her hos mig er alt som det plejer.  For 30 år siden var jeg selv med til at lave en blokade af Langagervej 2 i protest mod Bertel Haarders nedskæringer. Det kom der desværre ikke meget ud af (ud over flere nedskæringer i årene, der fulgte).

Mit eget universitet går igennem en periode med stram økonomisk styring, som måske aldrig slutter. Hvert år beskæres vore budgetter med 2 procent. Og i dag kunne jeg læse, at Handelshøjskolen i København (nu kaldet CBS efter en amerikansk tv-station) har et underskud, der gør at man varsler massefyringer.

Forholdene i den danske universitetsverdenen skaber en masse stress og utilfredshed, og nogle gange er det fristende for mig bare at lukke døren til mit kontor og lukke verden ude en stund, hvis det kan lade sig gøre.

I forgårs var jeg til et møde, hvor der blev diskuteret et forslag om at lave et forskningsledelsesudvalg på mit institut kun for professorer – det var så vidt jeg kunne se, stillet i den bedste mening, givet den nuværende forståelse af universiteterne og af professorerne som personer, der skal være forskningsledere med en stor portion eksterne forskningsmidler til deres disposition. Men det er unægtelig trist at se hvordan professorvældet sniger sig tilbage ind i universitetsverdenen, og det nævnte jeg da også.

Der er nu gået 45 år siden studenteroprøret mod netop professorvældet og manglen på demokrati. Den  daværende VKR-regering indførte som reaktion på det en styrelseslov, der gjorde universiteterne demokratisk ledede. Mange år senere satte Socialdemokraterne deres underskrift på den udemokratiske universitetslov fra 2003, og et årti senere begyndte en radikal uddannelsesminister arbejdet med de nu så upopulære “reformer”. Dette var bare sidste logiske skridt i ideen med at anvende new public management i universitetsverdenen.

I København sætter universitetet nu politiet ind mod demonstranterne.  Men i Aarhus udtaler rektor til gengæld sin støtte til dem. Mon demonstrationerne mod de seneste urimeligheder kan danne basis for yderligere protester blandt alle os, der færdes på de danske universiteter? Mon vi omsider kan føre en samlet protest mod den afskyelige new public management? Jeg håber det. Faren ved at arbejde for at skabe det moderne masseuniversitet er at vi nu er blevet mange flere, der kan protestere!