helan

Sverigedemokraternas slogan netop nu.

Den politiske situation i Sverige giver også anledning til en del debat i Danmark. Der bliver givet udtryk for at fordi Sverigedemokraterna repræsenterer 13 procent af vælgerne i Sverige, må man ikke føre politik uden at inddrage dem.  I Danmark bliver dette synspunkt (ikke overraskende) fremført af Dansk Folkeparti, og også Venstre giver udtryk for denne holdning.

Det er interessant at dette fremføres som et ønske om mindretalsbeskyttelse. I mange lande er oppositionen nemlig næsten lige så stor som de partier, der støtter den siddende regering, og da skulle princippet om mindretalsbeskyttelse derfor også gælde oppositionen, så oppositionen havde ret til at være med til at præge den førte politik.  Hvis man virkelig er motiveret af en sådan mindretalsbeskyttelse, er en mulig konsekvens vel at have magistratregeringer i stedet for regeringer baseret på parlamentarisk flertal. En magistratsregering er en regering hvor alle partier har et antal ministerposter svarende til deres repræsentation i parlamentet – svarende til principperne for fordeling af borgmester- og rådmandsposter i dansk lokalpolitik.

Sådanne tanker om magistratsregeringer hører man dog sjældent. Man kunne derimod forestille en anden bevæggrund for at tale for mindretalsbeskyttelsen af de reaktionære nationalister, nemlig at fortalerne for mindretalsbeskyttelsen rent faktisk deler mange af de reaktionære nationalistiske holdninger. Mange af fortalerne for at inddrage de reaktionære nationalister postulerer da også at de holdninger som de pågældende partier udtrykker, faktisk deles af et tavst flertal i befolkningen, som ikke kan komme til orde på grund af en dominerende elite. Og det er derfor, siger fortalerne ganske ofte, at de reaktionære nationalister skal have indflydelse på den førte politik.

Dette argument om folkets tavse flertal, der forgæves forsøger at gå op imod eliten, er ikke specifikt for tilstandene i Sverige; Dansk Folkeparti bruger det stadig hyppigt og kredse i Venstre (bl.a. Den Korte Avis) bruger det også. Og netop denne argumentation er populistisk af natur.

Det ironiske er at netop Venstre og Dansk Folkeparti i efterhånden mange år har haft særdeles gode muligheder for at præge dansk politik og den politiske debat og i dag kan siges at udgøre en temmelig magtfuld elite.