2014-12-12 14.33.16-panorama

2014-12-12 15.01.43  2014-12-12 14.19.21-kaare

2014-12-12 13.37.21-publikum

I dag var jeg sammen med mine AAU-kolleger Kåre Lehmann Nielsen og Jørgen Riber Christensen blevet indbudt til at holde science slam ved Videnskab.dk’s overrækkelse af prisen for årets danske forskningsresultat. Hele arrangementet fandt sted i Videnskab.dk’s lokaler i København, så jeg var ekstra tidligt oppe og med toget over til Rigets Centrum.

Priserne blev overrakt af Sofie Carsten Nielsen – men da ministeren var forsinket, blev der en underlig pause i arrangementet efter science slam og en præsentation af Videnskab.dk’s videomateriale, hvor vi sad og hørte julemusik over højttalerne og snakkede lidt med hinanden.

Prisen som årets forskningsresultat gik helt fortjent til forskere fra Syddansk Universitet, der har fundet frem til en ny metode til tidlig diagnosticering af brystkræft. 1 ud af 9 kvinder bliver ramt af denne kræftform – det var faktisk også den, der kostede både min mor og mormor livet. Også to forskere fra Aarhus Universitet fik hædrende omtale, nemlig dels et hold biomedicinere ledet af Steffen Thiel, der har ændret vores forståelse af immunsystemet, dels Dorthe Jørgensen, der har lavet en doktorafhandling om den skønne tænkning.

Da priserne var overrakt, gav ministeren et kort interview og var derefter pist væk, sådan som uddannelses- og forskningsministre har for vane. Jeg nåede derfor ikke at snakke med hende om studiefremdriftsreformen, dimensionering, akkreditering eller det interessante nye system til digital eksamensadministration.

Til gengæld fik jeg ud over Kåre og Jørgen snakket med bl.a. Dorthe Jørgensen til den reception, der var bagefter. Hun var helt enig med mig (og Kåre og Jørgen og alle andre forskere, jeg har talt med) om at de mange “reformer” på ingen måde er udtryk for skøn tænkning. På Aarhus Universitet har de mange omstruktureringer, der nu rulles tilbage, og de nedskæringer og fyringer der er fulgt i kølvandet på den dårlige økonomi, haft menneskelige omkostninger, som ingen taler om. Stor omskiftelighed og en følelse af ikke at have kontrol over sin situation er to vigtige ingredienser i stress. Jeg har endnu til gode at møde en underviser eller forsker i den danske universitetsverden, der bifalder alt der der sket i de seneste 15 år.

Jeg  tager først hjem i morgen formiddag. I aften skal jeg mødes med nogle af mine gamle gymnasiekammerater, der flyttede herover i sin tid. Det bliver godt at se dem til en juleøl. Viktoriagade, hvor mit hotel ligger, er forresten en rigtig ølgade med Mikkellers ølbar, Mikkellers ølbutik og en rivaliserende ølbutik lige overfor.

Og forresten: hvem vandt så science slam? Det gjorde Kåre, og det var fuldt fortjent. Han talte om behovet for at udnytte vor sparsomme landbrugsjord bedst muligt og om hvor nødvendigt og svært det er at skabe en ny “grøn revolution” med nye, forædlede afgrødesorter.