eva-mozes-kor1

Noget af det, jeg ofte ender med at vende tilbage til, er beretninger om mennesker, der tilgiver det, vi andre ville kalde for utilgiveligt. Eva Mozes Kor var fra Rumænien og voksede her op i den eneste jødiske familie i sin landsby. Familien blev taget til fange af nazisterne under 2. verdenskrig og endte til sidst i Auschwitz. Her blev Eva og hendes tvillingesøster Miriam straks skilt fra resten af familien, som de aldrig genså. Søstrene blev i tiden derefter udsat for de grusomme eksperimenter på tvillinger, som dødslægen Josef Mengele var leder af.  Det var kun krigens afslutning, der reddede de to piger på 10 år. Efter krigen vendte Eva og Miriam tilbage til Rumænien, men kom i 1950 til Israel og siden til USA.

I 1995 genså Eva Kor Auschwitz, men denne gang sammen med Hans Münch, en tysk læge der havde kendt Josef Mengele og havde været til stede, mens mennesker blev gasset. Her tilgav Eva Kors nazisterne og afstod fra at ville lade dem retsforfølge, og Hans Münch underskrev en erklæring hvori han indrømmede sin skyld i grusomhederne og at holocaust havde fundet sted. Der er blevet lavet en dokumentarfilm om Eva Kors tilgivelsesproces. Når man læser om Hans Münch, bliver det også tydeligt at han er en af de temmelig få nazister, der angrede – og at han allerede under krigen var utilpas ved den rolle, han befandt sig i.

Nogle har været vrede over hvad Eva Kor gjorde. Selv har Eva Kor fremhævet at hun 50 år efter 2. verdenskrig bestemt ikke ville lade holocaust blive glemt. Tværtimod ville hun bruge tilgivelsen som et vigtigt led i helingsprocessen, og samtidig insisterede hun på at alle tilbageværende nazistiske krigsforbrydere skulle tilstå deres handlinger.

Under alle omstændigheder synes jeg at hendes handling maner til eftertanke, især når man tænker på hvad der er sket siden. Det var da også i 1995, at den sydafrikanske regering nedsatte en sandhedskommission, der skulle stå for opgøret med apartheid-regimets grusomheder.