npm

I dag var endnu en dag på arbejdet. Først mødtes jeg med en kollega fra Institut for læring og filosofi for at tale om nogle af de aktiviteter, vi har planlagt sammen. Hun kunne fortælle mig at det teknisk-naturvidenskabelige fakultet (alias tek-nat) netop har meddelt at det vil trække sig ud af instituttets drift og at de medarbejdere, der har primær tilknytning til tek-nat, herefter vil blive flyttet til Institut for planlægning. Uanset hvad man måtte synes om rimeligheden af beslutningen, er det en væsentlig ændring af en del menneskers arbejdsliv.

Senere samme eftermiddag sad jeg til møde i Akademisk Råd på samme fakultet. Her fik vi under punktet “Meddelelser” dels at vide at det var blevet besluttet at lukke medialogi-uddannelsen på AAUs campus i Esbjerg, dels at der ville ske de ændringer for Institut for læring og filosofi, min kollega derfra tidligere havde fortalt mig om. Nyheden om medialogi var faktisk 2 dage gammel, kunne jeg siden se.

Uanset hvad forekommer det underligt at to så vidtrækkende beslutninger kun dukker op som en meddelelse til et møde i det, der engang ville have været fakultetets øverste besluttende organ, men siden 2003 har været reduceret til en forsamling, der kan høres. Ofte bliver vi først hørt efter beslutningerne er blevet truffet.

Resten af mødet – der kun varede to en halv time, men føltes meget længere – gik med endnu engang at tale mere eller mindre henkastet om alle styringsmekanismerne og alle de succesindikatorer, der skal måles på: Bibliometrisk forskningsindikator (BFI), eksterne forskningsmidler, STÅ-produktion og hvordan forskellige dele af universitetet skulle betale til universitetets økonomi.

Efter mødet tog jeg til møde i DMs lokalklub-bestyrelse og talte med magisterkolleger fra de andre fakulteter om blandt andet de beslutninger, der havde været nævnt en passant i Akademisk Råd. Det var godt at se de andre DM’ere, men stemningen var noget blandet.

Vi er efterhånden sunket så grundigt ned i New Public Management med alle dens centraliserede beslutningsgange og fiksering på målbarhed og dokumentation, at jeg ikke ved hvordan det nogensinde skal kunne lade sig gøre at komme op igen. Hvor mange af os kan efterhånden huske en anden virkelighed på danske universiteter og det positive ved denne anden virkelighed? Også jeg, der i år har været universitetslærer i 24 år og har en del erfaring, føler mig efterhånden som et dårligt tilpasset tandhjul i en stor og uoverskuelig mekanisme.

Det er interessant at se at den svenske regering har varslet et opgør med New Public Management. Om det får konsekvenser også for den svenske universitetsverden, ved jeg ikke. I Danmark er der til gengæld ingen politikere fra partier med regeringsambitioner, der kritiserer New Public Management og hvad denne nyliberalistiske forståelse af den offentlige sektor har ført med sig.