data_person_ill

Før jul skrev jeg et lettere kritisk (læs: særdeles kritisk) indlæg her om det nye system til digital eksamen. Jeg blev opfordret til at sammenfatte mine kritikpunkter i et brev til Aalborg Universitets direktion, så i de sidste par dage inden jeg gik på juleferie skrev og sendte jeg et brev på tre en halv side. Lige inden jeg tog hjem på min sidste arbejdsdag inden jul fik jeg en e-mail fra rektor om at han havde læst mit brev og ville tage mine bekymringer alvorligt og diskutere dem med AAUs direktion og IT-tjeneste ITS.

Og nu har jeg så fået et svar fra direktionen. Hensigten er tydeligvis at berolige mig. Det bliver dog fra starten ligesom på informationsmødet i december sidste år pointeret at systemet til digital eksamen skal tages i brug (på ikke-datalogisk administratorsprog: implementeres) til sommereksamen 2015.

Men man indrømmer at de eneste, der har været inddraget som brugerrepræsentanter har været studieledere og udvalgte studiesekretærer. For at berolige mig yderligere, fremhæver direktionen at der skam har været inddrages af andre brugerrepræsentanter også! Der har således været et møde for det videnskabelige personale i Aalborg i december 2014 – det var så forresten det møde, jeg deltog i.  Og så skal der være et tilsvarende møde i København og et møde i Esbjerg i februar i år. Derudover har der været et møde for hvert fakultets dekan og studieledere, et tilsvarende møde for studienævn og et møde for centraladministrationen.

Som for at sætte trumf på, nævner direktionen også at man skam har inddraget undervisere og studerende i test af systemet: en lektor fra kemi,  en lektor fra jura og hele to (2) studerende der fagligt spænder hele vejen fra jura til erhvervsjura!

Endelig meddeler AAUs direktion at der nu vil blive nedsat en brugergruppe (kommissoriet vil blive fastsat senere) og at jeg hermed er inviteret til at være med i den.

Hvad skal jeg synes om alt dette? Det er selvfølgelig pænt af Aalborg Universitets direktion at tilbyde mig plads i en brugergruppe, men jeg er i tvivl om jeg bør deltage. Der er nemlig kun få måneder til systemet tænkes taget i brug – hvilket bekymrer mig en del, givet de skarpe reaktioner, der var fra mine kolleger på mødet i sidste måned, og den noget uformående præsentation af systemet, vi blev vidne til. Det er formodentlig begrænset, hvad man kan ændre nu. Og så vil jeg være meget nervøs for at min kritik af hele processen nu kan inddæmmes ved at gøre mig til medansvarlig for en udviklingsproces, der desværre bedst kan beskrives som en tragisk farce.

(Visited 110 times, 1 visits today)