01KIRP-superJumbo

I USA er der et eksperiment i gang på 12 folkeskoler i socialt belastede kvarterer i Chicago (i USA er en public school en folkeskole) med at lære drenge fra skolens ældste klasser matematik. Der er i stort omfang tale om drenge fra etniske mindretal – afro-amerikanere og det spansktalende mindretal. Det er ikke tilfældigt at der er fokus på disse grupper og at fokus er særligt på drengene. Netop disse segmenter klarer sig dårligst i det amerikanske skolesystem og konsekvenserne senerehen i form af manglende videre uddannelse, arbejdsløshed og kriminalitet er tydelige. En del elever er 16 år gamle, men er i engelsk og matematik på kun 3. klassetrins niveau.

Og indsatsen ser ud til at virke. Efter kun ét år er eleverne to år foran elever fra en kontrolgruppe, der ikke deltager i programmet. Det interessante er at undervisningen er personlig; underviserne er nyuddannede og hver af dem tager sig kun af to elever. Der er allerede masser af ambitiøse forældre i USA (og vel også herhjemme) der giver deres stræbsomme børn særlig undervisning med særligt dygtige undervisere, men det er snarere de elever, der har problemer, der trænger til at få et sådant løft. Det rigtig interessante er at det særlige undervisningsprogram faktisk er billigere i drift end sædvanlige undervisningsprogrammer.

Man skal passe på med at generalisere ud fra disse erfaringer, men det er interessant at se to ting:

For det første at hvis vi vil have læring til at lykkes, kan det lykkes når undervisningen kan tilpasses den enkelte lærendes behov. Dette er klart en anden forståelse end den gængse forståelse af nødvendigheden af store hold.

Og for det andet at den løsning, der tilpasser undervisningen, faktisk ikke behøver at være resurse-ineffektiv. Dette er værd at tænke på for alle de administratorer og beslutningstagere, der først og fremmest tænker i “nødvendige nedskæringer”.