kantinen

For tiden er der diskussioner af Aalborg Universitets kommende strategi, sat i gang af og styret af universitetets ledelse. Før jul var jeg med til en diskussion af bæredygtighed i denne sammenhæng. Et af de andre emner, der bliver diskuteret netop nu, er problemorienteret projektarbejde, nu bedre kendt som PBL (problembaseret læring). Men samtidig ser vi en situation, hvor der bliver dårligere og dårligere muligheder for studerende til at få et grupperum til deres projektarbejde. Begrundelsen er at der skal spares, og vi oplever stadigt oftere studerende der sidder i gangarealer og i kantineområderne.

I dag mødtes jeg for første gang med to af de projektgrupper, jeg skal vejlede her i forårssemesteret, og de nævnte begge hvor vigtigt det var for dem at have et grupperum til deres rådighed for at kunne få  ro og for at have et sted at mødes.

Det er underligt og trist at skulle være vidne til de stadigt dårligere muligheder for at have grupperum til studerende samtidig med at der fra officielt hold tales om at PBL er Aalborg Universitets særkende og en central del af det, man i uddannelsesforskning kalder vores signaturpædagogik.

Hvis nogen foreslog at der ikke skulle bygges auditorier, men at man kunne afholde forelæsninger på gangene og i kantinerne, ville der formodentlig lyde et ramaskrig. Det samme ville sikkert ske, hvis man foreslog at nye PhD-studerende og undervisningsassistenter afholdt de centrale kurser på bacheloruddannelserne. Det er en noget anden holdning, der hersker hos mange i forhold til projektarbejde, nemlig at “det er nemt, kræver kun få resurser og kan varetages af alle og enhver”.

På de danske universiteter er der i dag et et helt overvældende fokus på økonomi og nødvendigheden af alles konkurrence mod alle. Derfor bør det måske kunne lade sig gøre for alle de resursebevidste mennesker i ledelsen at indse nødvendigheden af at der er tilstrækkelige resurser til stede for at sikre kvaliteten i undervisningen.