indkomst

Personlighedstests er fascinerende. Fascinationen bunder vel i at vi gerne vil vide hvordan vi egentlig er og hvordan andre egentlig vurderer os. En af de mest populære personlighedstests er den såkaldte Myers-Briggs-test, der undersøger om man er ekstravert (E) eller intravert (I),  følende (F) eller tænkende (T), dømmende (J) eller opfattende (P) og intuitiv (N) eller sansende (S) . Testen, der stammer fra 1962, er blevet kritiseret med rette – det er underligt at der skulle være præcis 16 mennesketyper, sådan som testen hævder. Hverken Briggs eller Myers var i øvrigt psykologer. Briggs skrev kriminalromaner, og Myers var agronom af uddannelse. Til gengæld var de mor og datter.

Jeg har prøvet at tage udgaver af Meyer-Briggs-testen, der er tilgængelige på nettet, og de tests kategoriserer mig som “idealist”, det som testen kalder INFP. Jeg synes ellers godt at jeg kan tænke og jeg måske endda tænker lige vel meget over tingene nu og da.

For nylig har jeg i forbindelse med et coaching-forløb taget en noget mere psykologisk velfunderet test (det var en test, der ikke var gratis), og dér var den igen: jeg er en idealist og styret af følelser i højere grad end af tænkning. Så måske er der noget om snakken.

Og så er det at jeg opdager resultaterne en undersøgelse af hvad de forskellige personlighedstyper (ifølge Myers-Briggs-testen) har af husstandsindkomst. Figuren ser man ovenfor. Den gennemsnitlige husstandsindkomst skulle være klart større hos ekstraverte. Jeg forstår det ikke helt – man kunne sikkert godt forestille sig en husstand hvor alle medlemmer havde hver deres personlighedstype. Og hvordan data er fremkommet, kan jeg desværre heller ikke læse mig til.

Men ifølge undersøgelsen er det idealisterne, der tjener mindst. Dem der klarer sig bedst er mennesker, der kategoriseres som ENTJ, og derefter følger ESTJ. Så det er de ekstraverte, tænkende og dømmende, der klarer sig bedst. Måske er resultaterne tvivlsomme, måske fortæller de at de ekstraverte “vinder over” de introverte. Eller måske fortæller resultaterne at vi, der er idealister, ikke går så meget op i penge som dem, der ikke er idealister, gør.