inline-you-are-rich-now-what-lonely-guy

Den britiske forfatter George Monbiot har i flere artikler i The Guardian (nogle af dem er også bragt i dansk oversættelse i Information) skrevet om hvordan vi i det moderne kapitalistiske samfund ender med at se os selv som individer, og de nødvendige løsninger som individuelle. Nogle vil hylde selvfølgelig hylde dette som en nødvendig sejr for liberalismen, men samtidig er der stadigt flere mennesker der føler sig ensomme. Andre, heriblandt  Monbiot og bestemt også jeg, er bekymrede ved det, alles konkurrence mod alle ender med at gøre ved os.  Monbiot går så vidt som til at kalde Storbritannien for det ensomste land i Europa.

Det interessante er at øget indkomst ikke skaber øget lykke. Et symptom på det er at også de superrige føler ensomhed. Med “superrig” mener vi her mennesker med en formue på i gennemsnit 78 millioner amerikanske dollars. Monbiot henviser til en undersøgelse af hvad superrige mennesker har af bekymringer. Mange af dem føler angst for fremtiden, utilfredshed og ensomhed – og i gennemsnit giver de udtryk for at de først ville føle sig økonomisk trygge, hvis deres formue blev øget med 25 procent! Så samtidig med at disse meget privilegerede mennesker er vindere i det økonomiske system, har de en følelse af tomhed. Jeg har ikke ondt af de superrige, men det, de udtrykker, udstiller hvad konkurrencesamfundet gør ved os med dets kroniske forventninger om at vi skal vinde og ikke må være det, der er et af de mest nedsættende ord i vore dage, nemlig tabere.