Jens Galschiøts skulptur Den indre svinehund, opstillet i 20 europæiske byer i 1993.

Jens Galschiøts skulptur Den indre svinehund, opstillet i 20 europæiske byer i 1993.

Der er en vending, der lyder omtrent sådan: Hvis du taler til kongen i et menneske, opfører det sig som en konge, men hvis du taler til stodderen i et menneske, opfører det sig som en stodder. Jeg er ikke klar over hvor citatet kommer fra. Men det er godt.
På et gammelt skilt i Rundetårn i København står der dette:

Taarnet – dets vægge, loft, døre , vinduer og så videre – stilles under det hæderlige publikums beskyttelse.

Det er en ganske anden holdning – at publikum er hæderligt – end den sædvanlige mistroiske. Jeg mindes også at have læst om offentlige toiletter et sted i udlandet, der ikke blev indrettet som kedelige og grå og svære at vandalisere, men som smukke og dekorative i venlige farver. Dette skulle angiveligt have gjort det mere attraktivt at behandle toilettet ordentligt – for hvorfor ødelægge et sted, man godt kan lide?

Og jeg husker også alt for tydeligt de gange, hvor jeg har talt hårdt til min datter, fordi hun havde gjort noget, jeg var meget utilfreds med. Virkede det? Som regel ikke. Det er altid gået bedst, når jeg har formuleret mig på en venlig og respektfuld måde. Jeg må se at få det lært én gang for alle.

Den måde, vi taler til andre mennesker på, fremelsker kort sagt meget  bestemte reaktioner, tankemønstre og følelser. Nu tænker jeg: Taler vore politikere til kongen eller stodderen i den enkelte vælger? Tænker de over hvilke karakteregenskaber i det enkelte menneske, de gerne vil fremme?