Kategorier
Blog Det er din egen skyld

Talfnidder og menneskeforagt

kontanthjaelp

Fokus er for en stund vendt tilbage til mennesker på overførselsindkomst med udtalelser fra Danmarks populæreste parti om hvor meget en kontanthjælpsmodtager kan have i indtægt. Tallet 454.215 kroner om året dukker op i det populære partis nye udtalelser og er del af en reklamekampagne udarbejdet af bureauet Hjaltelin Stahl.

Men denne slags tal er fremkommet ved det, Christian Kock i sin bog De svarer ikke fra 2011 kaldte for “talfnidder”. I “indtægten” er blandt andet indregnet boligsikring og tilskud til dagsinstitution. Disse ydelser har man imidlertid også ret til, hvis man er lavtlønnet og er i arbejde. Ovenfor kan man se de faktiske kontanthjælpssatser. Tallene (der er fra 2014) er hentet fra Beskæftigelsesministeriet; jeg har lavet et simpelt screendump.

Nedenunder dette seneste forsøg ser vi igen en mistænkeliggørelse af kontanthjælpsmodtagerne. Der tales meget om at “det skal kunne betale sig at arbejde”, men dette tilsyneladende uskyldige udsagn dækker reelt over kontraponeringen heraf. Danmarks populære parti siger i virkeligheden at “det ikke skal kunne betale sig ikke at arbejde”. Og her insinueres det kraftigt at der er en stor gruppe mennesker, der lukrerer på ikke at arbejde og at sociale problemer i virkeligheden blot skyldes en udbredt magelighed.

Jeg orker snart ikke at sige mere om alt dette; jeg er simpelthen godt og grundigt træt af at opleve de rige og magtfulde bruge tid på at mistænkeliggøre og vække misundelse mod dem, der ikke er rige og ikke har nogen magt i dette samfund. De er efterhånden kun synlige i disse negative og frastødende kampagner. Jeg bemærker at der ikke bliver skrevet ret meget om kontanthjælpsmodtagere eller arbejdsløse i ugebladene og at der ikke er ret mange kontanthjælpsmodtagere eller arbejdsløse på politiske tillidsposter.

(Visited 97 times, 1 visits today)
Loading Facebook Comments ...

Skriv et svar