Kategorier
Blog Det er din egen skyld

Konkurrencestaten i et valgår

Tegning: Politiken (http://politiken.dk/striber/wulffmorgenthaler/ECE2446293/wulffmorgenthaler/)
Tegning: Politiken (http://politiken.dk/striber/wulffmorgenthaler/ECE2446293/wulffmorgenthaler/)

I det nye nummer af Forskeren er der er en artikel med Rasmus Willig, der er lektor på RUC og ofte har kritiseret konkurrencestaten med udgangspunkt i universitetslærernes virkelighed. Konkurrencen på eksterne forskningsmidler, publikationspoint, uddannelsesakkreditering osv. og det tilhørende dokumentationshelvede er blevet konstante og enerverende temaer i de universitetssammenhænge, hvor jeg færdes. Men også alle andre steder i den offentlige sektor – ikke mindst i social- og sundhedssektorerne – ser man de samme tendenser. Jeg har aldrig hørt nogen, der ikke var ledere, prise New Public Management. På mit universitet går mange af vore manøvrer ud på at finde ud af hvordan vi kan leve med kravene. De skaber kun stress og mistrivsel og flytter fokus væk fra det væsentlige. Den offentlige sektor er blevet en parodi på en privat virksomhed.

Rasmus Willig udtaler

”Kravene til den enkelte stilles af konkurrencestaten, som fordrer, at den enkelte hele tiden forsøger at forbedre sig selv og sætte højere mål for sig selv. Den opererer ved hjælp af resultatmål, akkrediteringer, evalueringer, krav om dokumentation, standarder og procedurer: Mål og krav skal presse folkeskolelæreren til at yde mere for mindre. Pædagogen skal klargøre børnene tidligere. Sygeplejerskerne og lægerne skal presse patienterne hurtigere igennem de mest behandlingskrævende forløb. Og så videre,” forklarer han.

I 2015 er der folketingsvalg, og Danmarks populære parti lægger op til at valgkampen skal handle om bestemte grupper i befolkningen, som den anser for at udgøre problemer. Men hvis der er nogen, der påvirker de fleste af os, er det konkurrencestaten – vi er så godt som alle på et eller andet tidspunkt i berøring med den offentlige sektor enten som ansatte i den eller som brugere af dem. Derfor: Lad os flytte fokus i valgkampen og stille de partier, der gerne vil i regering og/eller have indflydelse, spørgsmål om konkurrencestaten og dokumentationshelvedet og blive ved med at spørge.

(Visited 643 times, 1 visits today)
Loading Facebook Comments ...

Skriv et svar