Sir Alex Jarrat, Vice Chancellor, Birmingham University.

Sir Alex Jarratt, Vice Chancellor, Birmingham University.

I Storbritannien kom i 1985 den såkaldte Jarratt Report udarbejdet af en kommission ledet af Alex Jarratt. Han var rektor (i det britiske system Vice Chancellor) på universitetet i Birmingham, men havde betragtelig erfaring fra bank- og bladverdenen. Det var med denne rapport, at en lang række betragtninger opstod, der lige siden har hærget først den britiske universitetsverden og siden også mange andre landes universiteter: Universiteterne skulle opfattes som profitgivende virksomheder, og studerende var kunder. Ledelse og beslutningskompetence skulle flyttes fra akademikerne til særlige ledere.

Få år senere var New Public Management født og havde fået sit navn. I dag hærger denne nyliberalistiske idé stadig i hele den offentlige sektor fra sundhedsvæsen og folkeskoler til universitetsverdenen.

I Times Higher Education Supplement har den engelske historiker Geoffrey Alderman dette at sige:

Jarratt was self-inflicted. The inquiry was not a government creation. It was established by the Committee of Vice-Chancellors and Principals. How well do I remember them, running around like a clutch of headless chickens, trying to fool us youngsters that Maggie Thatcher would love us if we acquiesced in Jarratt, and might even restore some of the cuts she had so savagely and so enthusiastically imposed!

Jarratt was betrayal from within.

Så dette er også akademikernes egen skyld – i hvert fald hvad angår nogle af dem. Det er en kombination af angst for egen fremtid hos nogle og ambitioner hos andre, der har skabt hele den pseudo-virksomhedskultur og det kontrol- og dokumentationshelvede, der plager os.

Hvis jeg en dag begynder at spille dart, vil jeg overveje at sætte billedet ovenfor på skiven.

(Visited 57 times, 1 visits today)