hello

I dag, da sad jeg og diskuterede  undervisning med kolleger, hørte jeg ad omveje om en underviser på et dansk universitet, der holdt et kursus på bachelorniveau, der var løbet ind i ganske alvorlige problemer. Mange studerende på det pågældende hold havde, efter hvad der blev sagt, en oplevelse af at underviseren ikke brød sig om at svare på studerendes spørgsmål. Når studerende spurgte, brugte han mest tid på at affærdige deres spørgsmål med bemærkninger som “Det har jeg allerede fortalt jer!” eller “Skal du have briller?”. Derudover var han åbenbart utilfreds over dårligt fremmøde og var derfor et stykke inde i semesteret begyndt at føre protokol over de studerendes fravær – hans hensigt var, så vidt jeg kunne forstå, at give de studerende, der ikke kom til forelæsningerne, en sværere eksamen.

Jeg var temmelig målløs, da jeg hørte denne beretning om et universitetskursus et sted i Danmark. Jeg ville have været ked af at skulle være studerende på et sådant hold, og jeg ville også være ked af at være den pågældende underviser. Det værste var næsten, at han ikke vidste at der ikke er noget fremmødekrav til universitetsundervisning og at man ikke må begynde at give nogle studerende en sværere eksamen som en slags straf – ideen med “fuldt pensum” til dem, der ikke overholder mødepligten, hører gymnasieskolen til. Ironisk nok skulle denne underviser efter sigende være en fremragende forsker.

Hvad skulle man sige til den pågældende underviser, hvis man var hans kollega og kendte til denne situation? Jeg ved det ikke. Han er tydeligt fanget i den holdning, at lav kvalitet i undervisningen primært skyldes de studerende. Selvfølgelig er der studerende, der laver urimeligt lidt eller agerer helt ufornuftigt, men man kan ikke henføre generelle problemer med at få sin undervisning til at lykkes til netop dette. Claus Braband, der i dag er ansat på IT-Universitet, lavede i sin tid (da han var ansat på Aarhus Universitet) en meget instruktiv og tilmed morsom video, der blandt andet forklarer hvilke faldgruber man kan havne i som underviser, og én af dem er netop Blame the students-fælden. Herunder er første del af denne video, optaget på Datalogisk Institut på Aarhus Universitet. “Blame the students”-underviseren er ingen ringere end Mogens Nielsen, der bestemt ikke er nogen dårlig underviser.

Skulle jeg prøve at forklare den pågældende underviser, hvad han gjorde galt, hvis jeg en dag mødte ham, ville jeg nok tage udgangspunkt i at hans forskning lykkes og formodentlig er en kilde til glæde for ham: I forskning bruger vi som akademikere vores faglige kunnen og erfaring til at forøge vore egne kundskaber og erfaringsniveau og selv lære nyt. mens vi som akademikere i undervisning bruger vores faglige kunnen til at forøge de studerendes kundskab, så de kan lære nyt og blive erfarne.