ic3

Foto: ic3.dk

Der kan være mellem 140 og 177 passagerer i et IC3. Hvis tre IC3-tog forulykkede og alle passagerer mistede livet, ville der ske en gennemgribende revision af det danske jernbanenet.

Der var 150 passagerer om bord på det tyske rutefly, der forulykkede den 24. marts i år fordi den ene pilot bevidst lod flyet styrte ned. Dette førte til grundige diskussioner af hvordan man kan forhindre denne slags ulykker. I medierne var der beretninger med fotos om nogle af de mennesker, der så tragisk havde mistet livet.

I denne weekend forlykkede et lille, overfyldt skib i Middelhavet og omkring 700 bådflygtninge mistede livet. Det svarer til mellem 4 og 5 IC3-tog eller rutefly. Kommer dette til at få konsekvenser? Jeg tror det ikke. Der har ikke været beretninger med fotos, der fortæller historien om bare nogle af dem, der forsvandt i havet.  Til gengæld kom der en række ubehagelige kommentarer på Facebook og danske avisers debatfora, hvor navngivne borgere glædede sig over at så mange mennesker havde mistet livet.

Der er selvfølgelig ikke nogen enkel løsning på problemet med bådflygtninge. Blandt årsagerne er menneskesmuglere, der på usmagelig og dybt kynisk vis tjener penge på andre menneskers behov for at kunne komme væk fra krig og grusomheder, og en kombination af rådvildhed og kynisme fra europæiske landes regeringer. Men den nuværende “løsning” er ikke nogen løsning.  Helt kortsigtet er det et alvorligt problem at andre europæiske lande ikke længere bidrager økonomisk til den italienske indsats (som er stor og vigtig) for at redde bådflygtninge. Lige nu er det, som Marlene Wind udtaler i Information, som om det kun er kynismen, der har sejret.