Tegning: Emre Orhun.

Tegning: Emre Orhun.

I sidste uge blev jeg færdig med Svend Brinkmanns anti-selvhjælpsbog Stå fast! Denne bog er en kritik af alle de mange mere eller mindre tydeligt formulerede krav om at mennesker altid skal være “omstillingsparate” (et af de største kvalmeord, jeg kender) og dermed altid klar til ændre sig selv for at tilpasse sig ydre forandringer. I dag er der faktisk en kronik i Information af Finn Wiedemann, der griber direkte fat i Svend Brinkmanns pointer.

Ofte bliver meditation set som redskabet, der skal gøre denne individuelle tilpasning mulig. Selv om jeg prøver at meditere regelmæssigt og har læst bøger om emnet, er det bestemt nødvendigt at forholde sig kritisk til alle de mange bud på et godt liv, der findes derude. Det er en interessant observation at der er uforholdsmæssigt mange selvhjælpsbøger derude; mon alle disse bøgers forfattere lever lykkelige liv? Jeg ved det ikke, men jeg tror det næppe.

Den kritisk/politiske dimension er da også meget fraværende i denne litteratur, og her er Brinkmanns insisteren på retten til at kritisere central. Man må gerne spørge, ja, man bør spørge hvorfor i al verden det dog er nødvendigt at omstille sig!

De bedste bøger om mindfulness (blandt andet Jon Kabat-Zinns bøger om emnet) erkender da også at den rent observerende tilgang har sine begrænsninger. Mindfulness giver et godt redskab til at blive opmærksom på og dermed bevidst om de følelser, man har, men selve refleksionen over og overblikket over hvad man så skal gøre, når man er blevet opmærksom på sine følelser og tanker, er ikke en del af mindfulness.

I mindfulness-meditation er målet at blive opmærksom på tankerne, men ikke at tænke på en bestemt måde eller at overveje noget bestemt. I stoisk meditation er det derimod en bevidst reflektion over bl.a. dagens hændelser, der er central.

Det, der yderligere er spændende ved Stå fast! er da også at bogen er den første danske indføring i stoisk filosofi som en hverdagspraksis, der netop kan gøre det muligt at reflektere over hvad det er, man skal gøre. Her på bloggen har jeg tidligere skrevet om stoicismen med udgangspunkt i den amerikanske filosof William Irvines bog A Guide to the Good Life: The Ancient Art of Stoic Joy.