folie

I dag købte jeg en rulle aluminiumsfolie. Det er længe siden jeg sidst har købt den slags, men i en butik i Aalborg fandt jeg aluminiumsfolie der er fremstillet af rent genbrugsaluminium. Mine største anker mod aluminiumsfolie er at folien sviner som affald i naturen og, hvad der er endnu vigtigere, at aluminiumsfolie er et meget miljøbelastende gode. En rulle på 20 meter indeholder 173 gram aluminium, og dette metal er meget energikrævende at udvinde. Udvindingen af aluminium kræver bauxit, der først og fremmest findes i troperne og subtroperne og derfor skal transporteres over lange afstande. Selve produktionen af rent aluminium kræver ganske megen energi, og i særdeleshed elektricitet.

Jeg har ikke planer om at begynde at bruge mere aluminiumsfolie end før – jeg har stort set vænnet mig af det. Men det er godt at opdage at aluminiumsfolie af genbrugsaluminium faktisk findes og er til at få fat i.  Kunne dette ikke være endnu en niche for dansk produktion? Og kunne man ikke indføre en måde at begunstige denne slags produkter på så produkter med stort indhold af genbrugte materialer var ekstra billige?

(Og nej, jeg har ingen planer om at folde mig en sølvpapirshat.)