Tegning: Jonas DeRo

Tegning: Jonas DeRo

The most merciful thing in the world, I think, is the inability of the human mind to correlate all its contents. We live on a placid island of ignorance in the midst of black seas of infinity, and it was not meant that we should voyage far. The sciences, each straining in its own direction, have hitherto harmed us little; but some day the piecing together of dissociated knowledge will open up such terrifying vistas of reality, and of our frightful position therein, that we shall either go mad from the revelation or flee from the light into the peace and safety of a new dark age.

Dette er indledningen til H.P. Lovecrafts novelle Call of Cthulhu. Når man tænker på hvor mange af Lovecrafts fantastiske fortællinger der ofte omtales som uhyggelige er det interessant hvor bange og handlingslammet fortælleren som regel har det med at være. Her er fortælleren tydeligt bange for at menneskets viden vil få verden til at bryde sammen, så vi havner i en ny, tryg “mørk middelalder”.

Jeg kom til at tænke på dette citat da jeg læste en tekst af Jørgen Ørstrøm Møller i denne weekends udgave af Information – han har været departmentschef i Udenrigsministeriet, dansk ambassadør i Singapore, Brunei, Australien og New Zealand, gæsteprofessor på flere universiteter. Og så er han måske den eneste person som både producerer tekster til Huffington Post, Information og Den Korte Avis.

Ørstrøm Møller tager fat i en “verden er af lave”-bekymring, som han selv tydeligvis har (og som mange andre mennesker deler):

Verden passerer i disse år igennem en af de sjældne, men tumultagtige faser, hvor en eksisterende orden ikke er i stand til at rumme de igangværende forandringer.

Hvis Asien ikke reagerer på denne udfordring, må vi berede os på to alternativer.
Det første vil være en splittet verden, hvor globaliseringen efterhånden viger for regionalisme med vestlige værdier, asiatiske værdier og lignende værdier defineret af kulturer eller geografi.

Det anden vil være et fald ned i afgrunden, der fører os ind i en ny dyster tidsalder, hvor nationalisme, populisme og fremmedhad styrer verdensordenen i en skummel kombination af fanatisme, uvidenhed, og antividenskab.

Jeg er også selv meget bekymret over udsigterne til nationalisme, populisme og fremmedhad.

Men var der virkelig en “mørk middelalder”? Det er godt for os at kunne tænke på middelalderen som en grusom og uoplyst tid, og der skete da bestemt en masse ubehagelige ting. Det tillokkende ved at have en “mørk middelalder” er imidlertid at vi så kan hævde at vores egen tid er anderledes og bedre. Men heksebrændingerne i Danmark tog fart efter middelalderen,  hoveriet (den hjemlige udgave af slaveri) og den transatlantiske slavehandel fandt alle sted efter middelalderen. Det er på dette tidspunkt forestillingen om den mørke middelalder dukker op. Og de værste folkemord og miljøkatastrofer i menneskehedens historie har vi set inden for de seneste 100 år.

Til gengæld lå maurernes storhedstid i Spanien og Mellemøsten, hvor der var en forholdsvis udbredt religiøs tolerance og fokus på videnskab og filosofi, netop i Middelalderen.