I dag er det præcis 100 år siden kvinder og mennesker med psykisk sygdom og tjenestefolk fik valgret i Danmark. Indtil da var det kun omkring 15 procent af den voksne befolkning i Danmark, der havde stemmeret. Danmark blev den 5. juni 1915 meget mindre udemokratisk. Ved næste grundlovsændring i 1953 fik også indsatte i fængsler og økonomiske insolvente stemmeret. Men der var også derefter en gruppe af voksne danskere, der ikke var garanteret stemmeret, og det var danskere på såkaldt fattighjælp. Først i 1961 fik de stemmeret. I 1962 blev begrebet “fattighjælp” afskaffet, men grundloven af 1953 rummer paragraf 29 der siger 

“Det bestemmes ved lov, i hvilket omfang straf og understøttelse, der i lovgivningen betragtes som fattighjælp, medfører tab af valgret.”

Denne paragraf gælder stadig og der er derfor man af og til kan høre danske politikere (især ungdomspolitikere og nye folketingskandidater) fra højreorienterede partier at borgere på overførselsindkomst skal miste stemmeretten. Retfærdigvis skal der dog siges at disse politikerspirer altid bliver undsagt af deres partiledere.

Og så var der også de danske kvinder der var gift med udenlandske statsborgere bosat i Danmark. Frem til 1925 mistede danske kvinder automatisk deres statsborgerskab, hvis de giftede sig med udenlandske mænd der ikke var danske statsborgere, mens udenlandske kvinder som giftede sig med danske mænd automatisk fik dansk statsborgerskab!
Så ideen med almindelig valgret er kun kommer gradvist også i Danmark. Det er på høje tid at få skrevet menneskerettighederne ind i den danske grundlov.

(Visited 172 times, 1 visits today)