Kategorier
Blog Matematik

Man Ray og matematikken

man_ray_hamlet_1949_galleri_800x600

I dag kunne jeg læse om en ny udstilling på Glyptoteket i København af værker af den amerikanske kunstner Man Ray, der tilbragte det meste af sin karriere i Frankrig. Mange af os kender mest Man Ray fra hans dadaistiske readymades og fotos, men denne udstilling hedder Menneske//Ligninger og tager udgangspunkt i hans besøg på Institut Raymond Poincaré i 1934, hvor han fotograferede. Glyptoteket skriver bl.a.

Formålet var at fotografere instituttets samling af tredimensionelle matematiske modeller, som blev anvendt til at illustrere de geometriske egenskaber for matematiske ligninger.

I 1940’erne genoptog han processen, nu med fotografierne som forlæg for en serie på 20 malerier. I nogle af dem gengav han de matematiske modeller alene og i stærke farver, mens han i andre indsatte dem i komplicerede, surrealistiske tableauer. Sekunderet af titler fra Shakespeares berømte skuespil blev malerierne endnu et ambitiøst lag i Man Rays kunstneriske rejse frem og tilbage mellem to yderligheder: matematiske abstraktioner og det menneskelige drama.

Det er interessant at se hvordan begrebet “matematisk model” dukker op i omtalen; det bliver brugt på en noget anden måde end jeg er vant til. Jeg kan se en del omtale af denne for mig indtil nu ukendte side af Man Rays virke, men der står desværre ikke rigtig noget om den underliggende matematik. Så vidt jeg kan se er de “matematiske modeller” afbildninger af tredimensionelle flader. Der er ikke noget der tyder på Man Ray havde indsigt i den underliggende matematik, men jeg ville ønske at omtalen af hans arbejde i det mindste kunne give nutidige læsere en lille smule indsigt i denne overraskende forbindelse mellem matematik og dadaistisk kunst.