kakerlak

Nogle gange kommer det til underlige og frugtesløse konflikter; hvis man har at gøre med mennesker med et forholdsvis let antændeligt temperament kan det være en særlig udfordring. Hvad gør man så?

Rundt om på WWW kan man finde en interessant lille lignelse om menneskelig adfærd. Her er min kønsneutrale udgave.

På en restaurant flyver en kakerlak ind ad et åbentstående vindue. Den lander på brystet af en restaurantgæst, der udstøder et forskrækket skrig, farer op fra stolen og løber rundt i restauranten. Fjern den væmmelige kakerlak! råber restaurantgæsten. Det lykkes at få kakerlakken til at hoppe ned – og over på en anden restaurantgæst. Den anden restaurantgæst udstøder også et forskrækket skrig og begynder at løbe rundt i restauranten. Men så kommer en tjener, hidkaldt af de urolige restaurantgæster. Kakerlakken lander på tjeneren. Tjeneren går roligt hen til et vindue med insektet siddende på sig, griber fat om kakerlakken og smider den ud ad vinduet.

Hvad var årsagen til der udbrød et mindre kaos på restauranten? Var det kakerlakken? Nej, siger lignelsen, det var det netop ikke.  Det var ene og alene restaurantgæsterne, der var årsagen. Deres adfærd var en uovervejet, instinktiv og selvforstærkende reaktion. Og den fjernede ikke kakerlakken. Tjenerens adfærd var derimod en velovervejet respons. Tjeneren kunne have ladet sig rive med af gæsternes adfærd, men gjorde det ikke.

På samme måde skal man i besværlige sammenhænge tænke på om man er “restaurantgæst i panik” eller “rolig tjener”, om man udviser reaktion eller respons. Det er ikke nemt at være den “rolige tjener”; man skal tænke sig om og lade være med at handle overilet men det er meget ofte den ukontrollerede, instinktive reaktion, der skaber kaos.

(Visited 352 times, 1 visits today)