df-gule-sedler_kris_945823w

Ovenstående citat er taget fra en artikel fra Politiken. Pia Kjærsgaard har formodentlig i lighed med sit parti skiftet holdning et antal gange siden da, men citatet er interessant, for det er eksempel på Dansk Folkepartis holdning til menneskerettighederne. Jeg bemærker især den interessante forståelse af hvad menneskerettighederne er. Det er nemlig lande, der har tiltrådt menneskerettighederne i form af bl.a. menneskerettighedskonventioner og derfor også de pågældende landes myndigheder, der kan overtræde menneskerettighederne. En grønthandler og en husmor kan ikke overtræde menneskerettighederne. I citatet ovenfor er menneskerettighederne et magtinstrument, man kan slå flygtninge i hovedet med.

Andre gange, og her specielt i forbindelse med diverse Muhammed-tegninger, har vi oplevet Dansk Folkeparti tale for ytringsfrihed, men løsrevet fra de andre menneskerettigheder.

Men så er der også alle de mange negative udsagn om menneskerettighederne fra Dansk Folkeparti. I et indlæg på Dansk Folkepartis websted skriver Marie Krarup:

Og man vil indse, at menneskerettighederne i virkeligheden ikke har større berettigelse og universalitet end de grønne spejderes moralkodeks. Jeg håber, det tidspunkt nærmer sig, før menneskerettighedernes ødelæggende virkninger er blevet for store.

Her er menneskerettighederne “ødelæggende”, fordi de bl.a. udtaler sig om flygtninges rettigheder. Dansk Folkeparti ser gerne international lov erstattet af national lovgivning (dette fremgår også af Marie Krarups skrift), men der er som bekendt ingen garanti for at national lovgivning lever op til  internationale standarder. Her behøver man bare at tænke på f.eks. lovgivning mod homoseksualitet i Uganda eller alle de love i Saudiarabien, der gør kvinder til andenrangsmennesker.

Det, der bekymrer mig ved Dansk Folkepartis store popularitet, er ganske enkelt at vi nu har et toneangivende politisk parti i Danmark, der har et elastisk og negativt forhold til menneskerettighederne.

(Visited 63 times, 1 visits today)