Sexistisk reklame på bil.I dag deltog jeg i et møde om hvordan man kan tiltrække flere kvindelige studerende til universitetsuddannelserne inden for det datalogiske fagområde og inden for elektronik. Det vil efterhånden være svært at tiltrække færre kvinder end tilfældet er nu.

Der var gymnasielærere fra matematik, fysik og datalogi, studerende fra de pågældende uddannelser og ansatte fra det private erhvervsliv med de pågældende uddannelser. Alle pånær studielederen og mig var kvinder – jeg blev inviteret fordi jeg sidder i studienævnet og ofte har talt om den uhyggeligt skæve kønsfordeling.

Flere af deltagerne fra private virksomheder havde nogle chokerende beretninger fra deres eget arbejdsliv. Én kunne fortælle om en kvindelig kollega, der var blevet tilbudt en stilling som it-direktør – men de mandlige ledere ville ikke have det, for de var ikke trygge ved at skulle have en kvindelig direktør også!!

En anden, der er en efterspurgt foredragsholder ved industri-konferencer, viste mig en hel masse ekstremt nedværdigende og grove kommentarer der var kommet fra mandlige netbrugere der havde set et af hendes foredrag. Nogen havde bl.a. skrevet at “Hun ville egne sig til et helt andet erhverv”!!

Jeg har aldrig selv hørt sådanne kommentarer om kvindelige kolleger i de kredse jeg færdes i, og det  var derfor virkelig ubehageligt (og nødvendigt) at få et indblik i hvor megen sexisme, der findes derude. De, der er ophavsmænd til udtalelser som ovenstående, er trods alt mænd af en vis alder og formodentlig også med en videregående uddannelse. Det må være på tide at få lavet en systematisk undersøgelse af hvor slemt problemet er i it-branchen og i den akademiske biks.

Hvis man vil at læse om nogle mænds idiotiske og uforskammede adfærd over for kvinder på dansk grund (det bør man, men det er godt nok ikke morsom læsning!), skal man besøge den danske del af The Everyday Sexism Project.