genveje

I går citerede jeg den e-mail fra AAUs rektor, der starter således:

Bestyrelsen har bedt rektor kigge på en eventuel opdeling af TEKNAT i to fakulteter. Direktionen er gået åbent ind i denne opgave.

Jeg har talt med min institutleder, der ikke ved mere end jeg selv om hvad begrundelsen for et så vidtgående skridt skulle være. Der er yderligere en ting, der undrer mig: der er ikke nogen omtale i referaterne fra Aalborg Universitets bestyrelse af en diskussion af en eventuel kommende deling af det teknisk-naturvidenskabelige fakultet. Det skulle jo netop være bestyrelsen, der har bedt rektor om dette.

Bestyrelsens seneste møde fandt sted den 22. juni. Referatet af dette møde foreligger endnu ikke, men det er kommet mig for øre at undersøgelsen af en deling af TEKNAT-fakultetet heller ikke har været diskuteret på dette seneste møde. Bestyrelsens formand Lars Bonderup-Bjørn skal engang have udtalt at man ikke kan have så stort et fakultet, men det skulle så også være dét.

Som jeg nu ser det, er det mulige forløb at diskussionerne om en deling af TEKNAT-fakultetet aldrig har været diskuteret på bestyrelsens møder, men at formanden har taget initiativet om en mulig deling af TEKNAT på egen hånd, muligvis bakket op af medlemmer af bestyrelsens eksterne flertal.

Hvis dette er tilfældet, er det særdeles bekymrende. Aalborg Universitets vedtægter rummer en detaljeret beskrivelse af sammensætning af og valg til bestyrelsen, men der står intet om formandens beføjelser ud over §4, der udtaler at formanden er valgt ved simpelt flertal og §5, stk. 7, der udtaler at bestyrelsens formand disponerer over fast ejendom sammen med et medlem af bestyrelsen.

Det er bekymrende at formanden kan have handlet uden om bestyrelsen og at rektor og den øvrige direktion ikke har råbt vagt i gevær over for dette.