57142683_h39018646-5addd4c89fe9e5fc750218bdf76f375610e2f2ce-s900-c85Dit liv bliver ikke påvirket af at 71 mennesker, du formodentlig ikke har kendt, er døde af iltmangel i en lastbil. Du kan holde fredag eftermiddag og weekend, sådan som du plejer. Men mens jeg skriver dette, er der andre mennesker, der prøver at slippe væk fra borgerkrigene i Syrien og Libyen. De ungarske myndigheder har sat et hegn op ved grænsen, men alligevel forsøger mennesker at komme forbi det. Den danske regering indfører “integrationsydelse” og planlægger skræmmekampagner, men alligevel søger mennesker asyl i Danmark.

Jeg tøver med at bruge ordet “våbenkapløb”, for det minder om en ubehagelig diskurs, der opfatter de mennesker, der prøver at flygte til europæiske lande, som udgørende en form for angreb. Men hver gang myndighederne får iværksat en modforanstaltning, vil nogen desperat prøve at omgå den, fordi omstændighederne er så ekstreme. Vi kender dette fra mange andre sammenhænge. Et trist eksempel fra historien er den tyske besættelsesmagts forsøg på at forhindre danskere i at flygte til Sverige – og alligevel forsøgte man jo at flygte.

Der skal andre løsninger til.

Østrigs indenrigsminister Johanna Mikl Leitner siger, at der er tale om menneskesmuglere, som står bag transporten af de døde flygtninge. Hun understreger samtidig, at Europa skal finde en løsning på flygtningekrisen. Løsningen er ikke mere grænsekontrol, men i stedet at finde frem til lovlige måder, hvorpå flygtninge kan komme til Europa. Det vil gøre de ulovlige menneskesmuglinger mindre attraktive.

– Vi har brug for en løsning, så vi kan beskytte flygtningene, og så de kriminelle ikke har nogen chance, udtaler Johanns Mikl Leitner til pressekonferencen.

Jeg har skrevet dette før, men jeg vil skrive det igen. Den langsigtede løsning er at fjerne årsagerne til at mennesker er nødt til at flygte. Hvis ikke de nuværende tragedier viser os, at det er bydende nødvendigt for det internationale samfund at få standset borgerkrigen i Syrien, ved jeg ikke hvad der skal til.

Den nødvendige løsning på kortere sigt er at sikre en international, solidarisk løsning for de mennesker, der er flygtet. Det kræver både en storstilet hjælpeindsats til de lande, der tager imod mange flygtninge, og en vilje til selv at tage mod flygtninge. Og det kræver en erkendelse af at mange af dem, der er flygtet, formodentlig aldrig vil kunne vende hjem igen.