toerke

Den udløsende faktor bag oprøret i Syrien var tørke – og ovenfor er nogle af billederne fra en tegneserie på nettet, der fortæller denne historie. Fra 2006 til 2011 oplevede landet en af de voldsomste tørker i landets historie, og 85% af alle husdyr i landbruget døde som følge heraf. I Tunesien var det også stigende hvedepriser, der havde ført til stigende priser på brød – igen på grund af en dårlig høst. Det har jeg allerede skrevet om her på bloggen tidligere.

Den danske regering har for nylig nedjusteret sine mål for bekæmpelse af den globale opvarmning. Er dette virkelig en god idé, hvis man vil have at der skal komme færre flygtninge til Europa (for ikke at sige Danmark)?  For mig at se er der her desværre tale om endnu et eksempel på at den danske regering ser globale problemer isoleret og mest i et indenrigspolitisk lys. I de kommende år vil vi risikere at se ganske mange flere eksempler på at klimaforandringerne mere eller mindre direkte vil drive mennesker på flugt. Dette har FNs flygtningehøjkommissariat da også skrevet om.