Mange tror at empati er sådan en hyggelig feel good-fornemmelse, hvor man bare har lyst til at knuselske alle mennesker uden forbehold. Men empati er noget andet: empati er dette at kunne leve sig ind i et andet menneskes følelser. Og denne indfølingsevne kan være særdeles selektiv og er ikke det samme som sympati.

Og endnu mere kompliceret er det at empati mod én gruppe eller person kan leve sammen med had mod en anden gruppe eller person. Der er en interessant artikel i The Atlantic om dette, og ovenfor er der et lille foredrag serveret med solid dansk accent af antropologerne Rane Willerslev og Nils Bubandt fra Aarhus University.

Dette er bare én af empatiens bagsider – man kan bruge empati til at manipulere med ved at gøre den selektiv. Hvis man læser om en grusom forbrydelse og bliver berørt af offerets skæbne, kan man komme til at ønske en særligt streng straf. Det er tydeligt, at nogle politikere benytter sig bevidst af dette; en tidligere justitsminister og andre politikere med hende har talt om “folkets retsfølelse”. Her er det tydeligt sat op at nogle “fortjener” at man indlever sig i deres følelser, mens andre “fortjener” at man ikke indlever sig i deres følelser.  I andre politiske diskussioner om f.eks. ulandshjælp, sker der ikke helt sjældent lignende manipulationer.

For en sikkerheds skyld: Jeg er ikke af den holdning at de, der begår grusomme forbrydelser, ikke skal have en streng straf. Det, der er interessant og bekymrende, er den form for selektiv empati, der mange gange bliver opdyrket.

En anden af empatiens bagsider er at man kan bruge indfølingen til at manipulere andre. Empatien kan være taktisk – det ekstreme tilfælde på dette er de psykopater, der kan regne ud hvordan andre mennesker reagerer på bestemte påvirkninger, og bruger dette til at skabe bestemte reaktioner. En meget “pænere” udgave er dette at give sin ægtefælle blomster for at formilde dem. Man kan leve sig ind i hvad ægtefællen vil føle, når han/hun får blomsterne.

Og for en sikkerheds skyld: Jeg synes ikke at det er problematisk at man på denne måde er “taktisk”. Vi gør det alle sammen oftere end vi ved, og der er ikke noget problematisk i at gøre sin ægtefælle i bedre humør for at løse en konflikt. Vi skal bare vide at det er dét, vi gør – at vi bruger indfølingen på en bestemt måde.