uddannelsesalliancen_demo_2015_1029

I dag er der varslet store demonstrationer mod regeringens besparelser på uddannelser og forskning rundt om i landet. Jeg kan desværre ikke selv deltage, for jeg skal til møde med AAUs rektor om det svar jeg sammen med 90 af mine kolleger har sendt på rektors og bestyrelsens udkast til en strategi for vores universitet. Dette brev er i sig selv en protest mod de samme tendenser, som nedskæringerne er udtryk for – afdemokratiseringen, kommercialiseringen og udsultningen af vores uddannelsessystem.

Der er nogle uddannelsessøgende og universitetsuddannede, der heller ikke går på gaden i dag – men det er fordi de faktisk i det store og hele synes godt om nedskæringerne. En artikel i Information afslører bevæggrundene for at have denne holdning.

Eva Agnete Selsing, der af nogle kaldes filosof, udtaler

»Ungdommens studenterorganisationer er generelt et segment, der klager meget. Min opfordring ville være at klage lidt mindre og i stedet bruge tiden på at være produktive i eget liv. Gør noget godt for miljøet eller naboen. Brug lidt mere tid på studiet. Og så revidér præmissen for klagesangen. Hvis man end ikke overvejer, at pengene kan bruges klogere, end det er tilfældet i dag, hvor mange ressourcer, der går til et ødselt bureaukrati, er man jo reelt ikke åben for en konstruktiv debat. Så vil man blot have for at have – og det er jo en temmelig sløj indstilling.«

Det er interessant at der her opfordres til at gøre noget for miljøet; det er ikke så meget i tråd med hvad der bliver sagt fra andre. Jeg hæfter mig også ved kritikken af bureaukratiet. At dette bureaukrati er affødt af de mange krav om dokumentation for performance og økonomistyring, som er opstået inden for de seneste par årtier, er en anden snak.

Lucas Hultgren, der er formand for Dansk Folkepartis Ungdom, forsvarer nedskæringerne således:

»På nogle områder, som f.eks. klima, synes vi, det er helt okay at spare. Vi er lidt kede af, hvis man kommer til at skære på erhvervsuddannelserne. Jeg har bidt mig fast i, at Peter Skaarup (DF) vil kompensere med flere penge senere, hvis de kommer i problemer. Derudover er der mange uddannelser, hvor man kan skære. I vores øjne er flere uddannelser ren hobby – de kan godt nedlægges. Og så Roskilde Universitet, som vi mener, at man helt bør lukke.«

Hvorfor det lige er universitetet i Roskilde, der skal undgælde og ligefrem lukkes helt, står ikke klart for mig. Jeg bemærker også den negative holdning til en indsats mod den globale opvarmning.

De sidste fire linjer i artiklen er fuldstændig gådefulde:

Formanden for Liberal Alliances Ungdom, Alex Vanopslaugh, ser helst at forskning og uddannelse går fri af besparelserne.

»Besparelser på klima og universiteterne er en fin idé. Fri forskning og uddannelse – der kunne man finde en masse andre steder at spare.«

Jeg vidste allerede at der i Liberal Alliance findes politikere, der benægter at den globale opvarmning er menneskeskabt. Men hvis nogen kan forklare den unge formands udtalelser, vil jeg være ikke glad, så dog i det mindste kunne forstå hvad der menes.

Under alle omstændigheder synes jeg at det er det trist at læse så nedladende bemærkninger om vores uddannelsessystem fra unge mennesker.