tgc2013

Det er mig, der har begået dette sproglige mesterværk i 2013.

Indledningsvis skal det påpeges at det ikke er alle, der under læsningen eller kommenteringen af arbejdsblade påpeger det problem som omtales i en artikel i The Atlantic. I nærværende blogindlæg vil det dog blive diskuteret, om der kan være et problem med bestemte vaner inden for akademisk skrivning. Herefter vil der hen mod afslutningen blive søgt løsninger, hvis formål vil være at udbedre problemet eller alternativt bidrage til en formindskelse af dets omfang. Forfatteren er af den opfattelse at en sådan ændring vil være gavnlig.

I resten af mit indlæg vil jeg prøve at skrive som et menneske igen. Selv søde og rare og sjove mennesker som taler et fuldstændig forståeligt dansk kan ved et trylleslag forvandle sig til knudrede forfattere, når de skal udtrykke sig i akademisk sammenhæng.

Jeg ved ikke selv, hvor min akademiske skrivestil kommer fra. Selv tror jeg at den er et opkog af skrivestilen fra de lærebøger fra min studietid, jeg især værdsatte, og af forskningsartikler, jeg har læst som ung. Fordi alle mine publikationer er på engelsk, har min britiske PhD-grad sikkert også været medskyldig.

Klart sprog er ikke det samme som dagligsprog. Studerende på tidlige semestre bruger stadig i stort omfang dagligsprog i stedet for fagsprog, når de skal udtrykke sig. Og intet er vel så knudret og frustrerende at læse som en typisk projektrapport fra første semester. Det skulle da lige være de projektrapporter der forfalder til en voldsom og omfattende brug af passiv og verbalsubstantiv, en upersonlig skrivestil som de pågældende studerende ofte henfører til “noget, en vejleder sagde”.

Men hvis vi selv insisterer på at udtrykke os knudret som akademikere, kommer vi meget let til at føre den dårlige vane videre til de studerende. Derfor er det vigtigt at vi som akademikere lærer at skrive på klart, almindeligt dansk, plain English eller hvad det så end hedder.