guilt_free_zone

Der er et særligt menneskesyn, som vi har set flere eksempler på i denne uge.

Lad os forestille os at nogen havde skrevet dette i januar lige nu:

På et tidspunkt får folk nok. Især hvis man ikke bliver lyttet til. Og så udfører man handlinger, som man egentlig ikke har lyst til at gøre. Det er det, vi ser med skudattentaterne i København lige nu. Man bliver desperat på et tidspunkt. Det må man forvente, når man ikke lytter.

Formodentlig (og forhåbentlig) havde mange reageret på en sådan udtalelse. Men i denne uge var det Dorthe Ullemose, MF for Dansk Folkeparti, der skrev dette i et læserbrev – forskellen var at der på de understregede ords plads stod “afbrændingerne i Sverige”, som her henviser til de anstiftede brande mod asylcentre i vores naboland. Det er et rent held, at ingen er døde i disse brande (endnu), men det trist, at der ikke er kommet en bred politisk fordømmelse af disse udtalelser, der skyldes en folkevalgt politiker.

I samme uge skrev en 16-årig uddannelsessøgende, Ebrahim Said, også et læserbrev. Og i dét skrev han

Men kvinden deler også i mange henseender et medansvar. For hvis hun med sin mavebluse, kavalergange og bukser med huller i stik mod alle odds går alene igennem en park eller mørke, farlige gyder, bærer hun så sandelig også et medansvar.

Her er der kommet en del fordømmelser, og heldigvis for det.

Der er ét fælles, ubehageligt fænomen her hos udsagnene fra den unge mand på 16 år og folketingsmedlemmet (hvis alder er omdiskuteret) – som de siden har forsøgt at trække i land på mere eller (mest) mindre elegant vis. Det er ikke bare det, at begge personers udsagn gør bestemte mennesker medansvarlige for en forbrydelse, der bliver begået imod dem. Det er også noget andet, nemlig at forbrydelserne nærmest bliver forklaret som nærmest uafvendelige. Hvis andre gør noget bestemt, reagerer gerningsmændene pr. automatik. Alle mennesker bør tænke sig om og bruge deres sunde fornuft, men det er som om dette krav ikke for alvor gælder gerningsmændene.

Ebrahim Said og Dorthe Ullemose kunne pointere at ordentlige mennesker, uanset om de er enige i et lands flygtningepolitik, ikke brænder asylcentre ned, og at ordentlige mennesker, uanset om de bliver seksuelt opstemte af at se en kvinde i en bestemt situation, ikke begår voldtægt.  Det ville være en anderledes positiv besked. Men nej.

(Visited 144 times, 1 visits today)