Jeg forstår godt intentionerne bag denne video fra BuzzFeed. Den viser nogle unge amerikanere, der vil gøre opmærksomme på deres forskelligheder selv om mange har en stereotyp om hvordan “alle muslimer” er. For nylig hørte jeg en dansk person med muslimsk baggrund, der om en afdød og højt elsket bekendt sagde: “Han var imam, men han var meget moderat.” Det var selvfølgelig ment på en kærlig måde.

Men samtidig er der et eller andet, der klinger lidt forkert. Ved at udtale sig på denne måde kommer man egentlig til at bekræfte andre menneskers fordomme om at fortæller andre at “muslimer er forskellige fra andre” samtidig med at man afviser disse fordomme.

Jeg ved ikke, hvad løsningen er – og det er en underlig historie om opgøret med fordomme, der lige så vel kunne fortælles om alle andre grupper, der bliver mødt med fordomme: “Han tilhører gruppen X, men han holder alligevel af Y”. Og egentlig er det vel også som ræsonnement (men ikke i hensigt) beslægtet med den berygtede “Jeg er ikke racist, men…”-vending, der skal overbevise andre om at det, den talende siger, ikke er udtryk for racisme.

Der er en interessant artikel i The Atlantic om hvordan hele dette underlige dilemma ser ud, set fra USA og set fra en amerikansk muslims synsvinkel. 

Måske kunne vi alle starte med at sige “og” i stedet for “men”, hvis vi absolut skal sige noget her. Der er jo ikke nogen modsætning mellem f.eks. at være muslim og at smile meget (jvf. en af de unge kvinder i videoen).