aau-stjerne

Sidst i august skrev jeg om planerne om en deling af det teknisk-naturvidenskabelige fakultet på Aalborg Universitet. Det var planer, der blev varslet helt kort i en mail fra rektor, hvor der stod

Bestyrelsen har bedt rektor kigge på en eventuel opdeling af TEKNAT i to fakulteter. Direktionen er gået åbent ind i denne opgave.

Allerede dengang i august efterlyste jeg en begrundelse for delingen, men det er der ikke kommet. Jeg har spurgt de to medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen, og heller ikke de kendte begrundelsen.

I denne uge kunne jeg høre, at der har været et møde mellem rektor og alle institut- og skoleledere fra det nuværende fakultet (note til udenforstående: AAU er ikke blevet en skole endnu, men “skole” er betegnelsen for en overstruktur på studienævnene, der blev indført for nogle år siden). Ingen af institut- eller skolelederne syntes ifølge det, jeg hørte, om ideen om at dele fakultetet. Men rektor har i en mail til universitetets medarbejdere skrevet

Et første forslag til en mulig opdeling, der kan skabe to profilerede fakulteter for henholdsvis ingeniører og IT-specialister, blev drøftet. Spørgsmål, tvivl, forslag og andre input blev noteret ned og vil blive brugt til at kvalificere det videre arbejde. En arbejdsgruppe med deltagere fra rektorat og fakultet vil i de næste måneder komme med forslag til scenarier, som skal diskuteres først i direktion og til sidst munde ud i en endelig beslutning i bestyrelsen.

I dag var jeg så til møde i Akademisk råd på tek-nat-fakultetet, og heller ikke her var der begejstring for ideen om en deling. Men det var tydeligt at resignationen var ved at sætte ind. Alt tyder nu på at det teknisk-naturvidenskabelige fakultet skal deles, og det trods at ingen af de berørte parter egentlig ønsker det. Begrundelsen har vi fortsat til gode at få.

Tidligere er vi i Akademisk råd blevet orienteret om væsentlige beslutninger, som fakultetet har truffet, efter at beslutningerne var vedtaget. Nu rykker denne uigennemsigtighed så et niveau op. I universitetets vedtægter står der i §5, stk. 9

Bestyrelsen sikrer, at der er medbestemmelse og medinddragelse af medarbejdere og studerende i væsentlige beslutninger.

men dette er en gummiparagraf. Det er bestyrelsen, der bestemmer hvad der er væsentlige beslutninger og i hvilket omfang der skal ske medbestemmelse og medinddragelse. Vi er mange, der mere og mere føler os som tilskuere til de store ændringer end som inddraget i beslutningsprocesserne. Det er symptomatisk at vi ikke kan få en officiel begrundelse for planerne om en deling af vores fakultet.

(Visited 302 times, 1 visits today)