Der er for tiden en tendens til at forklare krigene i Mellemøsten som et udslag af religiøs fanatisme og der er stort fokus på ISIS. Men når det er religiøse fanatikere med våben, man hører så meget om, skyldes det at de i mange sammenhænge desværre har udgjort den mest velorganiserede opposition mod de diktaturer og den sociale ulighed, der har været. Og så er de i stort omfang (og paradoksalt nok) finansieret af nogle af de rigeste aktører i Mellemøsten som led i deres magtspil.  Ikke mindst Saudiarabien har økonomisk interesse i at sprede deres strenge og voldelige udgave af islam, wahhabismen, til andre lande.

Den ikke helt ukendte franske økonom Thomas Piketty peger på netop den økonomiske ulighed som en væsentlig årsag til konflikterne i Mellemøsten. Saudiarabien og de andre arabiske oliestater sidder på 58,9 procent af værdierne i regionen men kun 16,1 procent af befolkningen. Og det er endda kun en lille del af befolkningen i disse lande der er så rige.

Hvis Pikettys blogindlæg på fransk er for stor en sproglig udfordring, kan man læse en omtale heraf i bl.a. The Washington Post.

Der er med andre ord en faktisk forbindelse mellem klimatopmødet i Paris og terrorhandlingerne i samme by for nylig: Hvis vi vil gøre noget ved konflikterne i Mellemøsten og terrortruslen mod Europa, kan vi gøre os uafhængige af olie fra de rige golfstater. Det vil kunne gøre det meget sværere for de barbariske regimer i bl.a. Saudiarabien og Bahrain. Samtidig kan vi stræbe efter at give en slags Marshall-hjælp til de andre lande i Mellemøsten. Ikke teltlejre eller madrationer (den slags er selvfølgelig vigtigt som nødhjælp) men egentlig økonomisk assistance til at gøre de lande, som folk nu flygter fra, til stabile lande med social og økonomisk lighed. Hvis vi tænker på de nuværende konflikter som udløst af uligheder og af politisk undertrykkelse, vil det også udfordre stereotypen om at mennesker i Mellemøsten først og fremmest er irrationelle individer, der er “i religionernes vold”.

(Visited 401 times, 1 visits today)