frida-stribe-pladderhum

Tegning: http://fridastegninger.net

Forleden blev jeg igen kaldt pladderhumanist. Jeg har tit spekuleret over hvor ordet kommer fra, og der er forskellige bud. Men det ser ud til at pladderhumanismen dukkede op samtidig med den udgave af humanismen, der var en reaktion på den antisemitisme og krigsbegejstring der gik sin sejrsgang i Europa i den periode, man nogle gange stadig kalder mellemkrigstiden.

Villy Sørensen skriver at ordet først bliver registreret på dansk i 1931. Men ordet kommer formodentlig fra nazismen. På samme tid dukker det tilsvarende tyske ord, Humanitätsdusel, op hos Hitler i Mein Kampf (her citeret efter IIHF):

Wo Kraft fehlt, hört jedes Recht praktisch auf. Mag es auch noch so schmerzlich sein: Recht, du hast nicht die Kraft dich zu wehren, und deshalb musst du ster- ben. Dagegen hilft aller Humanitätsdusel nicht. In der Welt, in der ein Wesen sich vom anderen ernährt, in der einer stirbt, damit der andere lebe, in dieser Welt gilt das Wort: Wer nicht sein Leben einsetzt, dem wird es genommen. Dann soll er nicht sagen, das ist Unrecht. Macht ist notwendig, um leben zu können.

Min egen oversættelse (jeg er ikke ret god til tysk, men det var Hitler vel egentlig heller ikke) lyder:

For den, for hvem kræfterne ikke slår til, den hører enhver ret i praksis op. Lad det også være så smertefuldt: Ret, du har ikke styrken til at forsvare dig, og derfor må du dø. Mod dette hjælper alskens pladderhumanisme ikke. I verden, i hvilken en person lever af andre, i hvilken én dør for at andre dermed kan leve, i denne verden gælder ordet: Den som ikke bruger sit liv som indsats, fra den skal livet tages. Da skal det ikke siges at dette er uret. Magt er nødvendig for at kunne leve.

Dette ligner næsten noget, man kunne finde i en Facebook-kommentar i 2015.

(Visited 680 times, 1 visits today)