Kategorier
Blog Menneskerettighederne

Jeg savner Poul Hartling

Poul Hartling, FNs flygtningehøjkommissær i perioden 1978-1985.
Poul Hartling, FNs flygtningehøjkommissær i perioden 1978-1985.

For 15 år siden holdt jeg i min egenskab af formand for Amnesty Internationals lokalforening i Aalborg et oplæg for Danmarks Socialdemokratiske Ungdoms Aalborg-afdeling om Amnestys holdning til den daværende danske flygtningepolitik. Det skal ikke være nogen hemmelighed at vi også dengang var meget bekymrede – på det tidspunkt var det specielt Dublin-forordningen, der var i fokus. Jeg sagde at det var som om den danske regering tænkte på flygtninge som papkasser, der kunne sendes mellem lande.

Der var en ung kvinde blandt tilhørerne som blev endog meget fortørnet over det, jeg sagde. Hun hed Mette, og også dengang hævede hun stemmen.

Jeg kan ikke lade være med at bemærke at Socialdemokraterne kritiserer Dansk Folkeparti for at føre en asocial socialpolitik. Men når det angår samme partis holdninger til flygtninge, er Socialdemokraterne helt tavse – og den seneste beslutning om ikke at ville tillade familiesammenføring i en periode på tre år for mennesker, der har fået tildelt midlertidig beskyttelsesstatus, er en meget tydelig indikator på det samme.

Jeg har meget svært ved at sige noget positivt om den politik, der nu bliver ført over for flygtninge i Danmark; målet fra de store partiers side er tydeligvis snarere at tækkes en bestemt gruppe troløse vælgere end at finde ud af hvordan vores land kan opfylde sine internationale forpligtelser. Nu spekulerer jeg på om de politikere der gør sig til talspersoner for den, vil være villige til at møde de mennesker, der nu vil blive afskåret fra at se deres familier, og vil forklare dem hvorfor dette åbenbart er nødvendigt.

Det er underligt at skulle sige dette om en tidligere statsminister for Venstre, men: Jeg savner Poul Hartling, der var FNs flygtningehøjkommissær fra 1978-1985. Søren Jessen-Petersen, der kendte Hartling fra UNHCR (og er fra Nørresundby!) udtalte for nylig dette:

»Stakkels Poul Hartling. Jeg ved ikke, hvor mange gange han må vende sig i sin grav over det, som danske politikere gør i dag. Han var et menneske, for hvem moral og det medmenneskelige var helt afgørende. Verdenssamfundet stod også over for store flygtningekriser, da Poul Hartling var højkommissær, bl.a. vietnamesiske bådflygtninge, men han havde både hjerte og hjerne, når han stod over for den slags vanskelige udfordringer. Danske politikere har hverken hjerte eller hjerne, når de kan komme med sådanne udspil…«