Fortune blog

I 1948 lavede den amerikanske psykolog Bertram R. Forer et interessant forsøg. En gruppe psykologistuderende gennemgik en personlighedstest. Bagefter fik hver forsøgsperson udleveret en tekst, som de fik at vide var en beskrivelse baseret på deres testresultat. Herefter skulle forsøgspersonen på en 5-trin-skala, hvor 1 var dårligst og 5 var bedst, angive hvor præcis beskrivelsen var. Hvad de ikke vidste var at alle fik samme tekst udleveret:  (her i dansk oversættelse):

Du har et stort behov for andre menneskers anerkendelse og en tendens til at være meget selvkritisk. Du råder over en hel del uudnyttet kapacitet, som du endnu ikke har anvendt til egen fordel. Selv om du har nogle personlige svagheder, er du generelt set i stand til at kompensere for dem. Dit seksualliv har af og til givet dig anledning til spekulationer. Overfor andre kan du virke både velafbalanceret og fuld af selvtillid, men indeni føler du dig mere usikker. Nogle gange er du i alvorlig tvivl, om du har truffet den rigtige beslutning eller har gjort nok. Du foretrækker variationer i din dagligdag og bliver irriteret, hvis du hæmmes af restriktioner og begrænsninger. Du betragter dig selv som et selvstændigt individ, der ikke uden videre lader sig pådutte andres meninger. Du har erfaret, at det kan være uklogt, at være hudløs ærlig, når du betror dig til andre – også nære venner. Du svinger mellem at være udadvendt, venlig og imødekommende og andre gange mere reserveret. Nogle af dine fremtidsdrømme forekommer at være temmelig urealistiske. Sikkerhed er en af dine levesætninger.

Ud af de 39 studerende var kun fem personer der gav en karakter under 4 – og ingen af dem under 2. Gennemsnitskarakteren var 4,3.

Siden er forsøget blevet gentaget ganske mange gange – og resultatet er altid det samme – den generiske beskrivelse passer fremragende godt. Det er denne slags pseudopræcise udtalelser som astrologer, clairvoyante m.fl. er så gode til at fremsætte.

Men dette eksperiment viser vel egentlig også noget andet – fordi mange mennesker kan nikke genkendende til samme beskrivelse af sig, er det måske også tilfældet at de fleste mennesker gør sig mange af de samme tanker. Det er derfor, så mange kan nikke genkendende til dem. Så måske er Forer-effekten, som man nu kalder den, også en indikator på at de fleste mennesker har de samme håb, de samme bekymringer og det samme svingende selvbillede.

(Visited 284 times, 1 visits today)