Kategorier
Blog Den akademiske biks

AAU svarer ikke

aau-logo

Den 17. december sendte jeg en mail til Aalborg Universitets ledelse. Den lød sådan her:

Kære ledelse af AAU

I dette efterår er der som bekendt blevet varslet en deling af det teknisk-naturvidenskabelige fakultet.

Der er imidlertid aldrig blevet givet en begrundelse fra AAUs ledelse for, hvorfor tek-nat-fakultetet skal deles.

Som medlem af Akademisk Råd ved tek-nat, hvor emnet har været genstand for diskussion, har jeg (og andre med mig) undret mig over dette, men indtil videre er der ikke kommet noget svar. Uvisheden om fakultetets skæbne og om årsagerne til planerne har været en kilde til ganske megen usikkerhed blandt mange ansatte og studerende.

Jeg ville være meget glad, hvis det nu ville være muligt at oplyst de præcise årsager og bevæggrunde til planerne om en sådan deling, og hvis disse årsager og bevæggrunde kunne kommunikeres til AAUs ansatte og studerende.

Desuden ville jeg og mange andre sætte pris på at få at vide hvornår der var været drøftelser af delingsplanerne i AAUs bestyrelse og hvad for overvejelser, der indgik i disse drøftelser. Dette fremgår nemlig ikke (så vidt jeg kan se) af referaterne fra bestyrelsen.

Jeg håber at høre fra jer.

Med venlig hilsen

Hans Hüttel, lektor, PhD
Institut for datalogi
Aalborg Universitet

I dag var jeg til mit sidste møde i Akademisk Råd på det teknisk-naturvidenskabelige fakultet (jeg deltager ikke i mødet til januar), og her var det uofficielle samtaleemne som så ofte før planerne om fakultetets deling og at vi stadig ikke har fået nogen officiel begrundelse for hvorfor fakultetet skal deles. Der er en masse gisninger og halve historier.

Da jeg kom tilbage fra det korte møde (der sluttede med en kort frokost), lå der en mail til mig fra rektors sekretariat. Heri stod der:

Kære Hans,

Tak for din mail, som jeg efter aftale med Rektor besvarer.

Som det tidligere er kommunikeret ud til ansatte på AAU, er status på arbejdet, at der forligger et første forslag til en mulig opdeling af TEKNAT, der kan skabe to profilerede fakulteter for henholdsvis ingeniører og IT-specialister. Der er nu nedsat en arbejdsgruppe bestående af Rektor og ledelsesrepræsentanter fra TEKNAT, som skal arbejde videre med opdelingen, herunder komme med alternative forslag. Når arbejdsgruppen har færdiggjort sit arbejde, og direktionen har haft lejlighed til at drøfte de konkrete forslag til opdeling, vil forslaget naturligvis blive sendt i høring i de relevante medarbejderfora; herunder Akademisk Råd på TEKNAT.

Jeg kan endvidere oplyse dig om, at der er planlagt et møde om sagen mellem Rektor og tillidsrepræsentanterne Ole Busck og Stig B. Taps den 22. december.

Til din orientering har opdelingen af TEKNAT enten været drøftet i bestyrelsen, eller Rektor har orienteret om status på arbejdet på følgende bestyrelsesmøder:

Bestyrelsesmøde den 5. februar 2015
Bestyrelsesmøde den 27. april 2015
Bestyrelsesmøde den 22.-23. juni 2015
Bestyrelsesmøde den 26. oktober 2015
Bestyrelsesmødet den 14. december 2015

Emnet er på alle møder drøftet under lukkede punkter.

Med venlig hilsen
Vibeke Pedersbæk

Dette er et ikke-svar, som er en moderne minister værdigt og til fulde demonstrerer den magtfuldkommenhed og det ikke-demokrati, der nu hersker på danske universiteter. Der er ikke ét ord om hvorfor det teknisk-naturvidenskabelige fakultet skal deles, og grundene findes i referater fra universitetets bestyrelse – og de er hemmelige for os, der bare er almindelige ansatte eller studerende.

Tilføjet senere i dag: Jeg skrev i dag igen til rektorsekretariatet som  reaktion på deres ikke-svar – og de kvitterede ved at sende mig  en artikel fra Nordjyske, hvor formanden for AAUs bestyrelse udtaler sig om fakultetsdelingen og de bevæggrunde, bestyrelsen (eller formodentlig: formanden)  har for at ville have fakultetet delt. Det er underligt og ikke særlig betryggende, at kommunikationen fra AAUs ledelse til ansatte og studerende nu tilsyneladende skal ske indirekte via et dagblad. Artiklen kan I hente her som PDF.