Irsk-franske Samuel Beckett var en af skaberne af det absurde teater og er bl.a. kendt for "Vi venter på Godot", der handler om en uvis ventetid.

Irsk-franske Samuel Beckett var en af skaberne af det absurde teater og er bl.a. kendt for “Vi venter på Godot”, der handler om en uvis ventetid.

Min korrespondance med AAUs ledelse fortsætter. Det eneste, jeg vil vide er hvorfor det teknisk-naturvidenskabelige fakultet skal deles. Og jeg har stadig ikke fået noget svar. Igen fik jeg kun at vide, at der er truffet en beslutning i bestyrelsen af organisatorisk karakter, der påfører rektor en opgave, der skal løses.

AAUs ledelse beder om

…respekt for, at det naturligvis ikke kan foregå i en åben dialog med medarbejderne, da de forskellige modeller kan have forskellige konsekvenser; faglige, økonomiske, personalemæssige tilhørsforhold etc.

Senere kommer forslagene i høring, lover ledelsen. Og det er da også meget passende.

Men det, jeg efterlyser, er jo netop ikke en beskrivelse af mulige opdelinger af det teknisk-naturvidenskabelige fakultet, men simpelthen en forklaring af hvorfor det teknisk-naturvidenskabelige fakultet tænkes opdelt. Jeg har meget svært ved at forstå hvorfor også en redegørelse for motiverne bag en deling skal være hemmelig og ikke kan meddeles til ansatte og studerende ad officiel vej, men skal sive ud via dagspressen og forskellige modstridende rygter.

Der er her tale om en beslutning, der har stor betydning for mange menneskers hverdag – ansatte såvel som studerende. I efterårssemesteret 2015 har delingen af fakultetet været et tilbagevendende samtaleemne i alle de sammenhænge, jeg har været i på AAU blandt ansatte og studerende, og uvisheden om motiverne bag delingen har været og er fortsat en kilde til stor utryghed.  Netop derfor burde der være åbenhed om sagen.

Ledelsen henviser mig til et møde, man i dag har haft med tillidsrepræsentanterne og beder mig kontakte dem. Det vil jeg nu gøre, og jeg vil opfordre tillidsrepræsentanterne til at gøre rede for de bevæggrunde for delingen af det teknisk-naturvidenskabelige fakultet, som AAUs ledelse har, når nu AAUs ledelse ikke vil.

Dette er en underlig og forstemmende sag. Universitetsdemokratiet er lige nu et fjernt minde.

(Visited 238 times, 1 visits today)