Kategorier
Blog Sindet Undervisning

Læring og cocktailparty-effekten

NEW YORK - MAY 16: Designer Alvin Valley (L) and gæster ved Alvin Valley Fashion Trunk Show & Cocktail Party på 111 East 61st Street, New York, NY den 16. maj 2013 i New York City
Et cocktailparty i New York.

I de sidste par ugen inden juleferien fik jeg mange arbejdsblade fra de studerende, hvis projekter jeg har været vejleder på. Og derefter har jeg brugt en del tid på at læse og kommentere. Sådan er det altid. Noget af det, ganske mange studerende har spurgt mig om i årenes løb, er om et bestemt afsnit skulle med i rapporten: Er afsnittet nødvendigt/vigtigt? Kan det udelades? Er det måske bare for kort?

Efterhånden vil jeg hævde at dette er en af de vigtigste akademiske kompetencer, ja måske endda den vigtigste uanset fag: At kunne isolere de relevante aspekter i den problemstilling, man beskæftiger sig med.

Man kan især se denne kompetence, når den mangler. Der er to typiske signaler: Enten kan projektarbejdet slet ikke fokusere, eller også er fokus forkert. En sjælden gang har jeg vejledt den samme studerende i det korte P0- projekt på 1. semester og i specialet – og det er fascinerede at observere progressionen. De fleste studerende laver ufokuserede P0-projekter og P0-rapporter og laver, hvis de bliver kandidatstuderende, så godt som altid nogle meget fokuserede specialer på 10. semester.  

Evnen til at frasortere unødvendige indtryk i læringssammenhængen er en interessant pendant til det, man kalder for cocktailparty-effekten ved den menneskelige hørelse: At man ved en fest med mange talende mennesker kan rette opmærksomheden på sin samtalepartner. Der er ikke enighed om den præcise forklaring på hvorfor mennesker kan foretage denne frasortering af indtryk. Der er aldrig nogen, der lærer os at fokusere når vi lytter, men denne evne har vi som bekendt.

Derimod er det næsten altid ikke-trivielt at lære at fokusere på det, der er relevant, når man skal lære – og det er lige så ikke-trivielt at undervise i det. Men det er i virkeligheden her, den store udfordring ligger for os som undervisere. Ikke mindst kræver det sin indsats at kunne begrunde hvor den lærende skal fokusere, henholdsvis ikke fokusere.

(Visited 516 times, 1 visits today)
Loading Facebook Comments ...

Skriv et svar