rettigheder

I kølvandet på de forfærdelige seksuelle overgreb mod kvinder i Tyskland nytårsaften vil den belgiske regering indføre undervisning i “respekt for kvinder” for flygtninge. Det er et initiativ fra indvandringsminister Theo Broncken fra Nieuw-Vlaamse Alliantie. der er et nationalistisk flamsk parti. I Norge har man allerede sådanne kurser. Også i Danmark er der ideer om noget lignende.

Jeg har det underligt med denne idé. Der er egentlig noget patriarkalsk ved den, selv om den måske er velment . Kvinder skal ikke have respekt “fordi de er kvinder”, men fordi de er mennesker. Det ville give meget mening at have menneskerettighedsundervisning for flygtninge – og i det hele taget at undervise alle borgere i menneskerettighederne. Det er noget, vi i Amnesty International længe har talt for.

Hvorfor taler de europæiske regeringer ikke om det vigtige i menneskerettighedsundervisning i disse år? Mit triste bud er at vi står med en række europæiske regeringer, der prøver at bøje menneskerettighederne og at formulere undtagelser til dem.  Den danske regering er én af flere regeringer, der handler sådan. At behandle kvinder ordentligt som medmennesker er del af samme historie, nemlig den der fortæller os at alle mennesker er født frie og lige i værdigheder og rettigheder – og det gælder selvfølgelig også flygtninge. Så i denne sammenhæng er menneskerettighederne mest blevet noget, der står i vejen for bestemte politikere.