qualityvsentertainment-1

For tiden sidder jeg med projektrapporter fra projekter på 1. semester af datalogiuddannelsen. Det er altid en interessant oplevelse at se disse rapporter fra helt uerfarne studerendes hånd. Med tiden bliver de fleste studerende, der ikke falder fra, ganske gode til at skrive projektrapporter – dette bemærker vores eksterne censorer ofte – men næsten alle tidlige projektrapporter har nogle bestemte, uheldige fællestræk.

Ét er sproget, der til tider  kan være ufrivilligt interessant. Et citat, jeg husker fra en rapport (det var en, der handlede om genetiske algoritmer), er dette:

Hermed fungerer det på samme måde som “survival of the fittest”, hvor de stærkeste individer oftest parrer sig og dermed får bedre afkom.

Så dét… Tegnsætningen er også ofte. Interessant; især er det. Som om punktummer bliver. Sat på lidt tilfældige steder, tilsyneladende for at skabe en. Litterær effekt. Jeg kalder dette for gyserpunktum.

Et andet underligt fænomen er mikrokapitler: Mange rapporter rummer adskillige kapitler, der hver især er af af én (nogle gange to) siders længde. Nogle gange ser man flere på hinanden følgende mikrokapitler på en halv side hver. Det er ikke usædvanligt at se projektrapporter fra 1. semester, der er på 50 sider og består af 15 kapitler! Rapportens struktur bliver på grund af denne atomisering helt uklar, og det er kun sjældent at de studerende på 1. semester bruger tid på at forklare denne struktur. Ofte ser man også mikroafsnit i de lidt længere kapitler, dvs. afsnit på ned til to linjer.

Et tredje fællestræk er en tendens til ikke at indføre de centrale begreber i projektet; i ikke helt få rapporter på 1. semester er der en tendens til at disse begreber dukker op, pludseligt og uden forklaring.

Hvor alle fællestrækkene kommer fra, ved jeg stadig ikke! Det er påfaldende at så mange studerende gør det samme. Måske er der tale om en tilgang, som de tog med sig fra deres gymnasietid. Dette er i så fald endnu et argument for at vi på universitetet skal skabe en bedre kontakt til gymnasielærerne derude. Jeg ved f.eks. ikke, om en skriftlig opgavebesvarelse på de gymnasiale uddannelser består af mikrokapitler, men det kunne godt se sådan ud. Hvis det er tilfældet, vil jeg gerne kende begrundelsen for dette og andre typiske valg, som ikke passer med hvad vi forventer af en projektrapport på et universitet. Og de mange interessante oplevelser bør overbevise alle om at det er vigtigt at følge med i faget dansk, også hvis man som skole- eller gymnasieelev har planer om at studere et teknisk eller naturvidenskabeligt fag.