gender

I dag var første dag af den to en halv dag lange forskningsevaluering, som finder sted på mit institut. Sidste år blev der udpeget et evaluatorpanel af tre fremtrædende udenlandske forskere inden for datalogi, og deres opgave er så at læse en forskningsevalueringsrapport som instituttet har udarbejdet og at lytte til præsentationer fra instituttets forskningsledere. Forskningsevalueringen finder sted hvert femte år, og det er typisk en lejlighed for de ledende forskere (der også er forskningsledere) til at fremhæve egne fortræffeligheder: mange publikationer, eksterne forskningsmidler, doktorgrader, ridderkors osv. osv.

Men i år kom der et prekært spørgsmål fra evaluatorpanelet:

– Hvordan er kønsfordelingen på instituttet? 

Den var ikke god, måtte institutlederen indrømme. Men der var da nogle kvinder ansat, sagde han, og så blev der peget ud på de få kvinder, der er ansat som undervisere og forskere på Institut for datalogi på AAU. Man kunne nok ikke have forestillet sig en lignende udpegning af mænd på instituttet. Hvis jeg havde været kvinde, ville jeg nok have følt mig lidt underligt tilpas.

Lige efter en meget begejstret præsentation af en masse forskningsfortræffeligheder kom der endnu et prekært spørgsmål fra evaluatorpanelet:

– Hvad betyder kønsfordelingen for jeres forskning? Informationsteknologi skal jo bruges af alle mennesker, uanset køn, og det er ikke godt, hvis det ene køn er så voldsomt underrepræsenteret i forskningen inden for dette områder.

Her prøvede oplægsholderen igen at pege ud på de få kvinder, der var til stede, og nævnte at der skam havde været flere kvindelige kandidatstuderende inden for de seneste år, men at de af uvisse grunde ikke var interesseret i at gå i gang med et PhD-forløb.

Og så spurgte evaluatorpanelet:

– Hvad betyder det mon at forskningssamarbejdet mellem jeres institut mest er med bestemte andre institutter på universitetet, hvor kønsfordelingen også er ekstremt skæv?

Dét var dagens mest interessante observation, og den var velegnet til at slå hul i selvtilfredsheden. Uden at ville det, kan vi nemlig let komme til at reproducere den skæve kønsfordeling også ad den vej, og det kunne være et indsatsområde for os at gøre noget her ved at vælge at samarbejde også “på tværs af køn”.