To georgiske kvinder på en restaurant i Tbilisi.

To georgiske kvinder på en restaurant i Tbilisi (foto: famoustbilisi.com)

I dag kom jeg til at tænke på noget, Joakim Enwall fortalte mig. Joakim har været i Georgien en del gange, første gang tilbage i 1987. Sidst han var i landet i 2004 og en aften gik på restaurant med en god ven, lagde han mærke til at der ved et andet bord sad tre kvinder (og ingen mænd). Det lyder umiddelbart ikke så underligt, og man ville ikke tænke over at se tre kvinder sidde ved alene ved et bord på en dansk eller svensk restaurant. Men dette syn markerede en klar forandring – de eneste kvinder, man før i tiden så sidde på dén måde på georgiske restauranter, var prostituerede.

Vi snakkede om hvorfor der var sket denne ændring, og årsagen var egentlig oplagt – at arbejdslivet var blevet anderledes siden Georgien blev selvstændigt i 1991 og at familiestrukturerne samtidig havde ændret sig voldsomt. Hvor mænd før var forsøgere, mens kvinder var hjemmegående, var Georgien blevet mere “vesteuropæisk”.

Der er en masse tale om “kultur” og hvordan menneskers “kultur” påvirker deres liv. Her er der vel mindst to forskellige opfattelser – den ene kalder man essentialistisk. Kultur er noget, mennesker er: Man er født ind i en kultur og man forsøger at bringe kulturen videre til de næste generationer. Kultur er en “essens” som bor i det enkelte menneske og man kan derfor forklare et menneskes adfærd først og fremmest ud fra denne essens. Den anden opfattelse kunne man kalde konstruktionistisk. Kultur er noget, mennesker skaber: Kulturen bliver til og forandrer sig, og man skal forklare et menneskes adfærd ud fra mange parametre (køn, alder, uddannelse osv.) i stedet for at tale om f.eks. en national kultur.

I disse år er der flere og flere, der abonnerer på en essentialistisk kulturopfattelse – herhjemme er det Dansk Folkeparti, der har fået mange i Danmark til at tale om “kulturer” på denne måde. Der er blevet talt en hel masse om hvad danskhed “egentlig er”. Men det er en opfattelse, der ikke kan forklare hvorfor kulturer ændrer sig og hvorfor f.eks. georgiske kvinder inden for de seneste 30 år er begyndt at gå på restaurant.