Marvin_Minsky_at_OLPCb

Jeg har netop læst at den amerikanske datalog Marvin Minsky døde i denne uge. Han blev 88. Marvin Minsky, der som mange andre af datalogiens pionerer oprindelig var matematiker, var ekstremt optimistisk omkring mulighederne for maskintelligens og var på denne måde en lidt kontroversiel figur inden for datalogi og kognitiv videnskab. Minsky var overbevist om at maskiner en dag ville blive lige så intelligente som mennesker, om ikke mere. Hvad han ville have sagt til denne uges offentliggørelse af at Googles go-maskine kan slå den tredobbelte europamester i go, ved jeg ikke. Enten viser dette resultat nemlig at maskinintelligens er kraftig eller at go faktisk ikke er så svært, som man troede.

Selv stødte jeg på Minskys arbejde gennem en anden side af hans arbejde, nemlig hans bog Computation: Finite and Infinite Machines hvori han formulerer en meget simpel model for beregnelighed, som man kalder Minsky-maskiner (selv kaldte han dem for program machines). En Minsky-maskine er et simpelt program, hvor der er to variable, C_1 og C_2, hvor hver linje har et nummer og der er to slags instruktioner:

l:  C_i :=C_i +1; goto l'

(* her er l: nummeret på programlinjen *)

og

l: if C_i = 0 then goto l' else C_i :=C_i - 1 goto l''

 (* her er l: nummeret på programlinjen *)

Denne simple form for programmer er faktisk tilstrækkelig til at beskrive enhver Turing-maskine og dermed, hvis man tror på Church-Turing-tesen, enhver algoritme.