ullatoernaes

I dag fik vi en ny uddannelses- og forskningsminister, nemlig Ulla Tørnæs. Her er hvad hun har af uddannelsesbaggrund ifølge sin profil på Folketingets websted:

Uddannelse og erhverv

  • Universitetsstudier, Københavns Universitet, 1991.
  • Handelshøjskolen, København, fra 1985 til 1988.
  • Universitetsstudier, Chambéry, Frankrig, fra 1984 til 1985.
  • Universitetsstudier, Odense Universitet, fra 1982 til 1984.
  • Gymnasieskole, Chambéry, Frankrig, fra 1981 til 1982.
  • Nysproglig student, Esbjerg Statsskole, 1981.

Man bemærker at Ulla Tørnæs aldrig blev færdig med nogen af de uddannelser, hun påbegyndte efter Esbjerg Statsskole.

Er det et problem? Ja og nej. Forhåbentlig vil Ulla Tørnæs derfor have bedre forståelse for det acceptable i ikke at have et målrettet uddannelsesforløb. Om hun derudover har en fornemmelse for tilværelsen i den akademiske verden, ved jeg ikke. Helge Sander havde en uddannelsesbaggrund der var meget anderledes end de mennesker, han var chef for. Det forhindrede ham dog aldrig i at fremføre sine holdninger til eksamensformer og forskningsmetode. Nogle ganske få universitetsforskere (heriblandt en enkelt af mine nuværende kolleger) endte faktisk med at være glade for ham, men mange af os oplevede ham som en minister, der aldrig lyttede (men gerne fremførte sine holdninger til eksamensformer og forskningsmetode). På denne måde var Helge Sander en særdeles typisk minister. På den anden side havde Esben Lunde Larsen en PhD-grad, og ham hørte man heller ikke mange rosende ord om. Ingen af mine kolleger nåede at blive glade for ham.

Ofte ærgrer de af os, der arbejder inden for undervisning for forskning, sig over de noget alternative uddannelseskvalifikationer og indsigtsniveauer, som ministre er forsynet med. Jeg ved dog ikke om det er godt at have en tæt tilknytning til det ressortområde, man er minister for. Eva Kjer Hansen havde særdeles nære forbindelser til landbruget, og gavnede dét hende?