dinu

Foto: Dinu Turcanu.

I denne uge har Aalborg Universitet haft besøg af Dinu Turcanu og Dumitru Ciorbă fra det tekniske universitet i Chisinau i Moldova. Her har man nu som ambition at indføre problemorienteret projektarbejde på universitetets uddannelser.

Det var interessant at snakke med de to besøgende, og det gav mig en god lejlighed til at fortælle om hvad det er, projektarbejde kan. Det sker ikke helt sjældent, når man skal fortælle andre om problemorienteret projektarbejde i grupper, at de udtrykker en stor skepsis: Kan det overhovedet lade sig gøre? Hvad nu hvis de studerende ikke gider lave noget? Den slags spørgsmål var der ingen af her; der var derimod stor nysgerrighed for at finde ud af hvordan det kan lade sig gøre at udføre og at vejlede i problemorienteret projektarbejde i grupper. I Moldova er man nemlig blevet meget bevidst om at man i mange år har brugt en meget traditionel og autoritetsstyret opfattelse af universitetsundervisning, og det vil man nu gerne væk fra.

Vores besøgende nåede også at få snakket med to af vore studiesekretærer og nogle af vore mest erfarne studerende, nemlig specialestuderende på 10. semester af datalogistudiet. For mig var det spændende at opleve hvordan det er at ville lægge den pædagogiske model helt om. Og det var især vigtigt at blive mindet om at det, der for de af os, der har mange års erfaring med projektarbejde på AAU, forekommer selvfølgeligt og måske næsten ritualagtigt, er velbegrundet og skal begrundes og skal være genstand for stadig refleksion for ikke at stivne og gå til grunde.

Det er ikke nogen hemmelighed, at Moldova er et land der har haft mange problemer siden landet i 1991 blev selvstændigt. Måske kan en pædagogik, der fokuserer på de studerende og grundlæggende tør være søgende og ikke-autoritær, ende med at få en positiv indflydelse på forholdene i Moldova, også uden for universitetet.

(Visited 237 times, 1 visits today)